Questions and answers

Czy w SPZOZ na oddziale szpitalnym powinny zostać wyznaczone z imienia i nazwiska osoby do udzielania pierwszej pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy w świetle przepisów RODO Szwajcaria jest krajem spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Nieaktualne

Czy wykonawca może dokonać dostawy sprzętu we wcześniejszym terminie niż ten wskazany w SIWZ i ofercie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy wymagane jest podjęcie przez radę gminy uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy wynajmowane lokale można przenieść do działalności żony?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy wypełniając kwestionariusz osobowy pracownik jest zobowiązany podać informacje o powszechnym obowiązku obronnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Borysewicz Anna | Nieaktualne

Czy w związku z wykreśleniem kontrahenta z rejestru podatników VAT podatnik powinien skorygować deklarację VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy załącznik graficzny do decyzji o warunkach zabudowy powinien być dokładny z późniejszą decyzją podziałową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dyrektor może zakupić laptop oraz drukarkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Do kiedy przyznać świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla studentki na studiach inżynierskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna do ustalenia terminu przedawnienia kosztów upomnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Hopcia Patryk | Aktualne

Jaka jest procedura przyjęcia ucznia z obwodu do klasy pierwszej szkoły podstawowej większej niż 25 uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jak bezpiecznie użytkować drabiny służące do wejścia na dach hali produkcyjnej które nie mają spoczników?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Jakich obowiązków powinien dopełnić przedsiębiorca, który chce rozszerzyć działalność o leasing?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na eksploatującym zbiornik paliwa dwupłaszczowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie organy należy powiadomić o wykreśleniu placówki z ewidencji placówek niepublicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jakie są zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie skutki w VAT, np. dla składania deklaracji, ma połączenie spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak należy postępować w przypadku gdy pojawia się niebezpieczna praca na wózku jezdniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak należy wystawić fakturę za dzierżawę hali oraz sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować zaliczkę otrzymaną w pełnej kwocie zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak rozliczać koszty związane z wierzytelnościami?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić wartość udziałów w spółce jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak zapobiec przedawnieniu roszczeń, jeśli jeden z właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej nie żyje?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Słomka Kinga | Aktualne

Kiedy ulegnie rozwiązaniu umowa pracownicy w ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Którzy lekarze są uprawnieni do podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych zgodnie z regulacją z 5 lipca 2018 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Na jakich zasadach podatnik ma prawo do odliczania VAT od zakupów sfinansowanych środkami pochodzącymi z dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów powinno byś prowadzone postępowanie w sprawie wybudowanego ogrodzenia międzysąsiedzkiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Praca na jakim stanowisku może być uznana za odbycie stażu w służbie bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jakim paragrafie należy ująć opłatę klimatyczną zapłaconą na rzecz urzędu gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

W jaki sposób obliczana jest kwota dotacji na młodzieżowe ośrodki wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Z jaką stawką VAT należy sprzedać mieszkanie, w którym przed sprzedażą dokonano niezbędnych remontów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy budowa ogrodzenia międzysąsiedzkiego powyżej 2,20 m na działce zabudowanej budynkiem mieszkalnym wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy dyrektor szkoły powinien zatrudnić tzw. "Stopka", czyli osobę przeprowadzającą dzieci przez ulicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy dzieci z oddziału przedszkolnego 6-latków mogą korzystać z dowozów zorganizowanych dla uczniów szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy inwestor ma prawo wywożenia nieczystości na własne działki bez zawiadamiania odpowiednich służb?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość określenia kwotowo premii kwartalnej uruchamianej po osiągnięciu założonego poziomu obrotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązujące rozporządzenie, o którym mowa w art. 45 ust. 3 u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy można odliczyć 100% VAT od zakupu paliwa do naprawianego samochodu klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy można zatrudnić fizjoterapeutę z wykształceniem pedagogicznym na podstawie umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czym się różni olimpiada od konkursu kuratoryjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy nabycie usług publikacji artykułów od zagranicznych kontrahentów stanowi dla uczelni import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy na stronie internetowej szkoły można umieszczać listy zawierające dane osobowe wszystkich absolwentów szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu w dwóch szkołach dokonuje się oceny pracy w obu placówkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2018 r., Chojnacki Jan | Aktualne