Questions and answers

Jak prawidłowo ustalić skład rodziny do świadczenia z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jak realizować w sposób prawidłowy podwyżki w służbie zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jak rozliczyć składkę zdrowotną przy zbiegu wypłaty wynagrodzenia za pracę i odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kiedy OPS może odmówić skierowania do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Kto jest pracodawca w publicznej szkole zaocznej prowadzonej przez spółkę akcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jakim paragrafie należy ująć opłaty za prowadzenie postępowania apelacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

W jakim zakresie podatnik wykorzystując auto osobowe w działalności mieszanej może odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Za które godziny nadliczbowe pracownik powinien otrzymać wolne w pierwszej kolejności?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy babci – kuratorowi należy się świadczenie Dobry start na wnuka, który jest osoba niepełnosprawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy członkowie powiatowej komisji wyborczej powinni posiadać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dofinansowanie do wypoczynku należy się pracownikowi, który był zatrudniony w różnych jednostkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może zmienić nauczyciela przedmiotu w klasie V?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy dyrektor szkoły zatrudniony w pełnym wymiarze może być dodatkowo zatrudniony w innej szkole na kilka godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy i kto może cofnąć awans zawodowy nauczycielowi mianowanemu, który otrzymał go niezgodnie z przepisami prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy istnieją przepisy regulujące kwestię znakowania rurociągów które dostarczają sprężone powietrze?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy koszt ubezpieczenia środka trwałego w budowie zwiększa wartość początkową tego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy możliwe jest organizowanie lekcji religii poza szkołą, w salce katechetycznej przy kościele parafialnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy opracować regulamin korzystania z dziennika elektronicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające odnośnie charakteru praktyk i ewentualnego dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel religii musi być zatrudniony w szkole niepublicznej na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Młodecki Marek | Nieaktualne

Czy organ świadczeniowy jest właściwy do rozstrzygania w przedmiocie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy oświadczenie o niekaralności to informacja, o której mowa w art. 10 RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Kacper Lepiocha EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego | Aktualne

Czy podatnik, który chce otworzyć szkołę językową, może opodatkować przychody ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik utracił prawo do opodatkowania przychodów ryczałtem uzyskując przychód z działalności agencji handlowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy przychodnia ambulatoryjna przyjmując pacjentów poza kolejnością powinna kserować dokument potwierdzający uprawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy uczeń deklarujący, że nie będzie uczęszczał na lekcje religii ma obowiązek realizować przedmiot etyka?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy uczeń powinien zostać zwolniony z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, które zrealizował w poprzedniej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy w czasie urlopu rodzicielskiego pracownik może świadczyć pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w dodatkowym miejscu pracy nauczycielowi przysługuje dodatek stażowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy w SPZOZ na oddziale szpitalnym powinny zostać wyznaczone z imienia i nazwiska osoby do udzielania pierwszej pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy w świetle przepisów RODO Szwajcaria jest krajem spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2018 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Nieaktualne