Questions and answers

Czy dodatkowe dane na fakturze w postaci danych zamawiającego pracownika obok nazwy firmy stanowią błąd?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy do obsługi przecinarki do cięcia plazmą wystarczający jest kurs spawacza?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy dostęp do informacji niejawnej podlega pod przepisy RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dostęp do informacji publicznej podlega pod przepisy RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności 08-T wymaga pomocy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy fakturę za dojazd do sądu na rozprawę radca prawny powinien oznaczyć GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy garaż blaszany posadowiony na kostce polbruk można uznać za budynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy jezioro będące wodą płynącą może być w użytkowaniu wieczystym np. Uniwersytetu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy kierownik komórki organizacyjnej musi odbierać telefony w wolnym czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy korektą powinny być objęte wszystkie okresy rozliczeniowe VAT w których stosowano błędną stawkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy kwestionowane faktury należy uwzględnić w uldze na złe długi w CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy możliwe jest wygaszenie decyzji o pozwoleniu na budowę z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy można modyfikować przyjęty plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy na etapie rekrutacji pracownik ma obowiązek udostępnić dane wynikające z przepisów szczególnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy nakaz noszenia maseczek obowiązuje w szkole specjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy należy powiadomić Sąd Okręgowy o zgonie dłużnika alimentacyjnego, który przebywał za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy nauczyciel ma prawo do nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczyciel posiada kwalifikacje do nauczania fizyki w szkołach podstawowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy nierynkowa cena może zostać zakwestionowana przez urząd skarbowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy odpady o kodach 16 02 16 i 16 02 15* stanowią niekompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy organ jest zobowiązany do przekazania donosu w sprawie nieprawidłowości związanej z ochroną zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy organ nadzoru budowlanego winien wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na przebudowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy otrzymana rekompensata powinna być wyłączona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy podmiot leczniczy ma obowiązek odprowadzania podatku od zasiłku chorobowego pielęgniarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy polecenie nadgodzin powinno znajdować się w aktach osobowych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić posiłki profilaktyczne pracownikom niepełnosprawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownik, który ma zezwolenie na osiedlenie się może wykonywać pracę bez zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy projekt gotowy może być wykorzystany jako część projektu przebudowy/rozbudowy budynku istniejącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy przy usługach turystycznych opodatkowanych VAT marża mogę odliczyć VAT od zakupionych usług hotelowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy ratownik wodny może być pracownikiem tymczasowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy sporządzanie wniosków VAT-REF jest czynnością zarezerwowaną wyłącznie dla doradców podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy szpital psychiatryczny ma obowiązek organizowania wideokonferencji z sądem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy umowę licencyjną z autorem zdjęć, należy zgłosić do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy waga wynikająca z realizacji zadań pozaszkolnych jest wliczana do podstawy dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy w BIP nadal mogą być umieszczone dane sołtysa i członków rady soleckiej po zakończeniu kadencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy według nowego PZP zamawiający musi podpisywać przygotowywane dokumenty podpisem elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji konieczne jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych pomiędzy szkołą a CUW?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne