Questions and answers

Czy wymagana jest decyzja na czyszczenie separatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy wypłacamy wyrównanie zasiłku pielęgnacyjnego od czerwca 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy zachodzi WDT, gdy podatnik dostarcza swoje towary do kraju UE, ale dokument CMR jest wystawiany na firmę pakującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy z terenu o powierzchni projektowanej utwardzonej powyżej 2500 m2 wody opadowe mogą być zagospodarowane na terenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy związki zawodowe mogą ingerować w przydział godzin dydaktycznych nauczycielom ustalony przez dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Do kiedy przyznać pomoc na kontynuowanie nauki osobie usamodzielnianej, która uczęszcza do liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Ile należy zapłacić za jeden dzień urlopu wypoczynkowego jeżeli wynagrodzenie określane jest w stawce godzinowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jaka jest rola pracodawcy w przypadku, gdy na terenie jego zakładu pracy wypadkowi uległ pracownik innego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak amortyzować instalację fotowoltaiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jaka podstawa będzie brana do wyliczenia wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaka podstawa wynagrodzenia będzie brana pod uwagę przy wyliczaniu chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować wystawiając fakturę za wykonanie odstrzału sanitarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki charakter ma okołooperacyjna karta kontrola (OKK) jako element dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jakich formalności powinna dopełnić polska spółka by zatrudnić jako prezesa obywatela kraju Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jakie obowiązki nakłada zmiana Prawa wodnego, zgodnie z którą stopnie wodne zostały włączone do budowli przeciwpowodziowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą przejście z podatkowej na bilansową metodę rozliczania różnic kursowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jaki kurs waluty stosować przy rozliczaniu leasingu finansowego opłacanego w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje absolwentowi podejmującemu zatrudnienie w trakcie roku kalendarzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak należy zaksięgować wpływ środków na konto bankowe z tytułu pożyczki od udziałowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak opodatkować umowę zlecenia zawartą z obywatelem Białorusi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak opodatkować wspólnika, który z końcem roku zamierza opuścić spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak przeliczyć wysokość zasiłku stałego w związku z zmianą kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak rozliczać przychody uzyskiwane w Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać przychód w sytuacji, gdy co miesiąc klient przedłuża termin wynajmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać w kosztach aktualizację programu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć bezpłatne korzystanie z map w wysokości do 200 USD miesięcznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie podatku VAT remont drogi dla GDDKiA, gdy główny wykonawca zleca jego wykonanie innej spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć otrzymanie bonusu rocznego w postaci bonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup samochodu osobowego jako WNT na podstawie "Rechnung" z 29.08.2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak ująć zapomnianą fakturę (sprzed kliku miesięcy) w JPK przy rozliczeniu cokwartalnym VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak wyliczyć podatek dochodowy od sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak zakwalifikować prace, które polegają na później przeróbce rusztowania na nieruchomości na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto finansuje badania sanitarno-epidemiologiczne pracowników szkoły niepublicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kto może wykonać charakterystykę energetyczną zawartą w projekcie budowlanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Kto powinien zabezpieczyć środki i je wypłacić na odnowienie powierzchni leśnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kto wydaje pozwolenie na budowę wylotu kanalizacji deszczowej do jeziora?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

W jakiej formie powinna nastąpić zmiana terminu w decyzji o przedłożeniu projektu budowlanego zamiennego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Fiktus Paweł | Aktualne

W jakim przypadku nie zachodzi konieczność sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jakim zakresie urząd może dokonywać wobec podatnika czynności sprawdzających i kontroli podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób naliczyć i rozliczyć dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności dla pracownika tymczasowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

W jaki sposób potraktować dni pomiędzy urlopem rodzicielskim a urlopem wypoczynkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

W jaki sposób powinny być przechowywane i archiwizowane JEDZe przesyłane drogą elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

W którym momencie wykazać podatek naliczony oraz podatek należny w przypadku faktur "odwrotne obciążenie"?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy alimenty na osobę dorosłą doliczamy do dochodu rodziny przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy działalność rolniczą polegająca na hodowli i sprzedaży ryb należy zgłosić do REGON?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy honorarium z tytułu umowy o artystyczne wykonanie i przeniesienie praw autorskich stanowi dochód według u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy należy uwzględnić dochód z dzierżawy gruntów do specjalnego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy operator wózka zasilanego gazem powinien mieć zapewnione przeszkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania butli?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy pełnomocnictwo szczególne w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, może zostać złożone na piśmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy policja może uzyskać ustne informacje o tym, że dana osoba jest pacjentem danego szpitala i do kiedy w nim pozostanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy po urlopie rodzicielskim pracownik powinien zostać skierowany na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy powinno się opłacać podatek od nieruchomości od niezlikwidowanej fizycznie napowietrznej sieci cieplnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy pracownice mogą wsuwać baterie do wózków jezdniowych popychając je nogami?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy pracownik może przenieść urlop do nowego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przepisy regulują właściwość mat antyzmęczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne