Questions and answers

Czy osobie niepełnosprawnej zatrudnionej w celu przygotowania zawodowego przysługuje urlop dodatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy parkowanie samochodów ciężarowych na nieruchomości podlega regulacjom ustawy Prawo budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy pracodawca może wydać zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym dzieci byłemu mężowi pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracownik może świadczyć pracę w różnych jednostkach organizacyjnych tego samego podmiotu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy przeliczyć dochód do świadczenia wychowawczego, gdy wnioskodawczyni nie poinformowała o zmianie składu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy przewóz paliw stałych podlega obowiązkowi monitorowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży nieruchomości w trakcie inwestycji można zastosować zwolnienie z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy składając wniosek o zapomogę może wnioskować jednocześnie na dwoje dzieci czy należy złożyć odrębne wnioski?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy sp. z o.o. S.K.A. może przeznaczyć kapitał zapasowy na potrzeby utworzenia funduszu na przyszłe inwestycje?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy starosta może pozytywnie uzgodnić projekt decyzji na rozbudowę i przebudowę budynku produkcyjnego na gruncie klasy RII?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy SZO przysługuje żonie, która nie jest zarejestrowana w UP?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy w związku o otrzymanym orzeczeniem o niepełnosprawności należy coś zmieniać w dokumentacji pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy zakup projektu graficznego obrazu może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zwrot poniesiony nakładów generuje u osoby fizycznej przychód z innych źródeł?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Ile będzie wynosić wynagrodzenie we wrześniu za przepracowaną część miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaka jest procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać dyrektor niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki jest termin przedawnienia nieopodatkowanych należności publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak można w ciągu roku szkolnego ograniczyć księdzu wymiar zatrudnienia, w szkole w której jest obecnie zatrudniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak obliczyć dochód w przypadku zmiany składu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak postąpić w przypadku, gdy osoba będąca adresatem decyzji o przyznaniu zasiłku celowego została tymczasowo aresztowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kiedy ZPCHR zwraca niewykorzystane środki z ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Na czyje konto przekazać świadczenie dobry start, gdy dzieci przebywają w placówce opiekuńczo-wychowawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Na jakiej podstawie pracownik skierowany do wykonania prac interwencyjnych wypełnia karty drogowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Na jakim koncie kosztowym należy zaksięgować składki ZUS obciążające pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jakim momencie rozpoznać koszty z tytułu usługi sponsoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakim zakresie zarząd województwa powinien uzgodnić projekt mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

W jaki sposób można magazynować tymczasowo na terenie zakładu młóto jabłkowe, które powstaje po produkcji soków?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż lokalu mieszkalnego, który pierwotnie został nabyty jako lokal usługowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Klemens Dominik | Aktualne

W jaki sposób ustalić uczniowi ocenę z muzyki, jeżeli w poprzedniej szkole nie realizował tego przedmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

W którym momencie rozliczać przychody i koszty w przypadku sprzedaży voucherów na usługi firm trzecich?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W oparciu o jaki przepis ustawy Prawo oświatowe można utworzyć w CKU liceum ogólnokształcące dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Z jakiego przepisu wynika stawka 15 zł.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Co należy zrobić z arkuszem ocen ucznia, który nie uzyskał promocji do klasy wyższej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy dochód z należności za pracę skazanego otrzymany w 2017 r. należy traktować jako utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy faktura wystawiona bez cen jednostkowych netto jest fakturą wadliwą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy istnieje podstawa prawna/orzecznictwo stwierdzające, iż dokumentację budowlaną należy rozpatrywać całościowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy jeśli kontrahent podatnika nie posiada konta VAT, bank ma prawo dokonać zajęcia kwoty podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy kandydat na radnego może pozostawać zatrudniony w urzędzie gminy do dnia rozstrzygnięcia wyników wyborów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy kartę ewidencji odpadu prowadzi się w systemie miesięcznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy lekarz POZ może zaordynować leki zlecone przez psychiatrę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy małe jednostki mogą korzystać z pewnych uproszczeń sporządzając sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy młodociany uczący się w szkole branżowej I stopnia może realizować nauczanie indywidualne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy można kupować opakowania żywnościowe od firm niezarejestrowanych w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy można przyznać 20-letniemu słuchaczowi policealnej szkoły dla dorosłych świadczenie z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czym różnią się wartości wskazane w art. 42 ust. 1 pkt 4 lit. c i d u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy należy uwzględnić dochód męża wnioskodawczyni w sprawie o świadczenie z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy na stanowisko sekretarza szkoły muzycznej należy przeprowadzić konkurs?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel, który nabył stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego powinien składać ślubowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Chojnacki Jan | Aktualne