Questions and answers

Czy odszkodowania za nieruchomość wpisują się w definicję zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Jak rozliczyć transakcją łańcuchową, w której biorą udział trzy podmioty: z Niemiec, Polski i Pakistanu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy przy świadczeniu usług protetycznych i najmie można korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy wynajem maszyny budowlanej podmiotowi węgierskiemu można rozliczyć fakturą z wykazanym odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy nauczycielka gimnazjum może skorzystać z urlopu na poratowanie zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można przyznać wsparcie asystenta rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo do wystąpienia o zwrot VAT, jeśli polskie faktury VAT dotyczą litewskiej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Za ile dni należy wypłacić ekwiwalent dla nauczyciela, który był zatrudniony w szkole na 4 miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy zakup programu do kosztorysowania Norma PRO należy zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy sprzedaż przy pomocy biletomatu musi być rejestrowana na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy posiłek w szkole na wniosek dyrektora szkoły dziecko może otrzymać przez cały rok szkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy darowizna zorganizowanej części przedsiębiorstwa wpłynie na zwiększenie wartości firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakie są bezpośrednie przesłanki rozwiązania stosunku pracy nauczyciela bez zachowania okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kiedy spółka powinna rozpoznać obowiązek podatkowy, jeśli zakupiona usługa obejmuje okres dwóch lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy do wyliczenia wysokości jednorazowej odprawy emerytalnej liczą się wszystkie okresy zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy pracownikowi należy się zaległa odprawa emerytalna, jeśli stosunek pracy wygasł kilka lat wcześniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy zasiłek rodzinny powinien być zaliczony do dochodu rodziny w sprawie świadczenia z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Od kiedy przyznać dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć zakup kotła z montażem przez małżeństwo mające rozdzielność majątkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy po podpisaniu intercyzy małżonkowie powinni rozliczać przychody z najmu odrębnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować refundację składek z PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy należy odmówić prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy cała należność uzyskana od klienta powinna być uznana za przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy system wizyjnej kontroli miejsc magazynowania dotyczy wszystkich rodzajów odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy dostawa austriackiej plakietki środowiskowej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie mogą być konsekwencje nie przeprowadzania lustracji w latach poprzednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jakie są zasady przyznawania nagrody jubileuszowej dla nuczyciela akademickiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można dokonać zmiany rodzaju umowy - z umowy na czas nieokreślony w umowę na czas zastępstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć 5% z art. 30 ust. 6 ustawy o związkach zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik może odmówić pozostania w pracy dłużej niż obowiązująca pracownika dobowa norma czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przeprowadzenie badanie trzeźwości alkomatem wymaga zgody rady pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne