Questions and answers

Ile dni urlopu rodzicielskiego przysługuje pracownikowi, który przyjął jedno dziecko na wychowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jaka powinna być minimalna szerokość drogi wewnętrznej będącej własnością osób prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy stosować przy refakturze kosztów frachtu międzynarodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak długo przechowywać akta osobowe po zmarłych pracownikach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak długo przechowywać dokumentację związaną z rekrutacją uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie cechy powinny mieć spodnie robocze, w które pracodawca chce wyposażyć pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jakie możliwości posiada starosta, aby z urzędu zająć się uregulowaniem prawnym nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jakie obowiązki na gruncie rachunkowości ma spółka w przypadku wykrycia istotnego błędu lat poprzednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie wykształcenie powinien posiadać nauczyciel, aby uczyć muzyki w szkole specjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jak opodatkować zaliczki na poczet zysku wypłacone spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak potwierdzić eksport pośredni, gdy sprzedawca nie zajmuje się transportem towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak potwierdzić przekazanie odpadów osobie fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak wójt powinien weryfikować zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jak wykazać w deklaracji na podatek od środków transportowych sprzedaż pojazdu w grudniu 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak wyliczyć podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy należy ustalić obowiązek podatkowy VAT w stosunku do korekty faktury wystawionej bezzasadnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Która gmina jest zobowiązana do wydania decyzji o skierowaniu do DPS i decyzji o ustaleniu odpłatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Od kiedy pracownik z umiarkoanym stopniem niepełnosprawności ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Przez kogo są finansowane wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć wpływ darowanej kwoty na konto szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

W jakim wymiarze mogą odbywać się praktyki zawodowe w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

W jaki sposób powinno się kontrolować wywóz nieczystości ciekłych przez mieszkańców nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób ustalić frekwencję w szkole niepublicznej w związku z udzieleniem dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób zarejestrować w Reja24 houseboat, czyli pływający sprzęt o długości 12 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób zwolnić nauczyciela kontraktowego zatrudnionego na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

W którym momencie zakup materiałów potrzebnych do wykonania usług może być zaliczany w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy gmina ma prawo zawierania umowy dotacji z gminnym ośrodkiem zdrowia na świadczenia gwarantowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2021 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy Instytut badawczy jest zobowiązany do stosowania ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca może odnotowywać w dokumentacji pracowniczej numer dowodu osobistego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy przepisy wymagają obecności hakowego przy obsłudze suwnicy z poziomu roboczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2021 r., Majer Roman | Aktualne

Czy rozbiórka obiektu tymczasowego po upływie 180 dni wymaga pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia rozbiórki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy trzeba wyłączyć z III klasy część działki pod dojazd?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy udostępnienie dokumentacji medycznej PCPR pozwala na pobranie opłaty na zasadach ogólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy w działce oznaczonej w ewidencji gruntów użytkiem "dr" można zmienić użytek "dr" na użytek rolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne