Pytania i odpowiedzi

Czy dyrektor szkoły powinien uzgadniać zmianę pensum siostry zakonnej uczącej katechezy z kurią?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak sformułować klauzulę informacyjną na podaniu do szkoły ponadgimnazjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Od kiedy należy przyznać świadczenie wychowawcze na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak opodatkować usługę sprzątania świadczoną na statku norweskiego klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak odnieść się przy stratach w towarach handlowych do obowiązku korekty podatku VAT naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Gdzie należy przechowywać oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na przelew wynagrodzenia na konto?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy nauczyciel historii ma uprawnienia do nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak ustalać wartość zamówienia, jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Kto finansuje badania sanitarno-epidemiologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Na jakiej podstawie prawnej należy rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jakie wymagania musi spełniać warsztat utrzymania ruchu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy w regulaminie ZFŚS można ograniczyć uprawnionych do korzystania z funduszu wyłącznie do pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Kiedy wymagana jest procedura QAL3?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jakie obowiązki w zakresie ubezpieczeń ma pracodawca polski, do którego oddelegowano pracownika z Japonii?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy zgniatarka złomu musi być wyposażona w element sterowniczy przeznaczony do jej całkowitego zatrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży mieszkań zakupionych jako towar handlowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy rekompensata oraz odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy podlegają zwolnieniu ze składek na ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy przedsiębiorca może pozbywać się lodówek z freonami?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo wystawić duplikat świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Jak poprawnie przypisać kodu zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy uczelnia może przekazać zużyte świetlówki sprzedawcy, jeżeli nie posiada on wpisu w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Kogo dotyczy obowiązek w zakresie korzystania z centralnego rejestru faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie podróże pracownika można zakwalifiować do podróży służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy otrzymanie środków pieniężnych z tytułu braku załadunku od kontrahenta z UE podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy wykazać wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu, jeśli podatek należny zostanie wpłacony z opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Które formularze sprawozdań jednostki budżetowe powinny opublikować w BIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Majchrzak Marcin | Aktualne

Czy można zawrzeć umowę o pracę z obcokrajowcem z Ukrainy, jeżeli nie posiada on pozwolenia na pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jakie kwoty miesięcznie mogą być potrącone z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

W jaki sposób opodatkowany jest komplementariusz (osoba fizyczna) w spółce komandytowo akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki powinien być okres przechowywania umów zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Która gmina będzie właściwa do ponoszenia odpłatności za pobyt dziewczyny w domu samotnej matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy możliwe jest wycofanie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę przez pełnomocnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Racut Maciej | Nieaktualne

Czy jest zasadne wstrzymanie wypłat świadczeń, w związku z prośbą strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy dla studni wywierconej w 1956 r. na potrzeby PGR wydawana była decyzja ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy przeterminowane produkty są odpadami instalacyjnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne