Questions and answers

Czy podlega ubezpieczeniom społecznym prokura w sp. z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy można zastosować stawkę VAT w wysokości 8% dla wybudowanych domków letnich i domków letnich w budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę przyjąć dla wyliczenia dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy spółka kupująca lokale do całkowitego remontu w celu odsprzedaży z zyskiem może zastosować zwolnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować catering, usługę gastronomiczną w plenerze oraz pokaz kulinarny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Według jakich zasad należy wyliczać wynagrodzenie lekarza pracującego na kontrakcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy pozyskiwanie przez spółdzielnie numerów PESEL jest zgodne z przepisami RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Line Lawyer | Aktualne

Czy oprócz zawnioskowania o wpis do BDO w zakresie transportu odpadów należy przedłożyć jeszcze jakieś dokumenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy pacjent oczekujący na cykl zabiegów fizjoterapeutycznych powinien być umieszczany w kolejce oczekujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy w Polsce można użytkować nowe maszyny z 2017 r. bez CE?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Jak rozliczać holenderski zasiłek dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy badania USG może samodzielnie wykonywać technik radiolog?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy uchylić decyzję przyznającą pomoc w formie zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jakie dane powinien zawierać formularz sprawozdania z badania laboratoryjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy obie emerytury podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Hiszpanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy maski antysmogowe dla dzieci pracowników będą kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy koszty podróży podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy koszty eksploatacji samochodu użytkowanego przez prezesa RN są kosztami podatkowymi spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy zawierając umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych należy mieć podpisaną umowę podstawową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Kacper Lepiocha EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego | Aktualne

Czy można wycofać zgodę na użycie projektu po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy można przekształcić nieruchomość, jeśli nie dokonano zmian w ewidencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

W którym momencie wnioskodawca zamierzający prowadzić wydobycie piasku powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy obciążenie najemcy kosztami napraw, do których był zobowiązany nastąpi na podstawie faktury czy noty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak należy liczyć termin na dokonanie analizy pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w art. 216 p.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Do której doby pracowniczej powinien być zaliczony czas pracy rozpoczęty w niedzielę o 22:00?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy pracodawca może zawierać umowy cywilno-prawne z inspektorami nadzoru budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak powinien być opłacany podatek dochodowy przez takiego wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wartość masek antysmogowych dla dzieci pracowników należy doliczyć do dochodów pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy IOD zatrudnionemu w jednostce samorządu terytorialnego można powierzyć dodatkowe zadania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Jakubik Mateusz | Aktualne

Czy nagrody jubileuszowe przyznawane częściej niż co 5 lat podlegają oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy 2 dni zwolnienia od pracy w trybie art 188 k.p. przysługuje obojgu opiekunom dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy należy informować ZUS o dochodach pracownika pobierajacego świadczenie przedemerytalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jakie czynności powinien podjąć OPS wobec dłużnika alimentacyjnego będącego obywatelem Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wiata przystankowa wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy nauczyciel, który zamierza przejść na świadczenie kompensacyjne rozwiązuje umowę prace?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaki zakup może być uznany za drobne wyposażenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne