Questions and answers

Czy dojście do szatni może prowadzić przez halę produkcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jakie zapisy należy wprowadzić do SIWZ lub umowy w związku z e-fakturowaniem od 18.04.2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Do jakiego kodu odpadu należy zakwalifikować odpady w postaci choinek ze sklepu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć dochód rodziny uprawniający do pobierania 500+ i zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jaką kontrolę maszyn należy przeprowadzić, aby mieć pewność, że spełniają wymagania minimalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

W jaki sposób wnieść opłatę recyklingową, o której mowa w art. 40c u.g.o.o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jakie są podstawy prawne do włączenia do działającej już bursy szkolnej drugiej bursy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy zachodzą przesłanki do wszczęcia postępowania w sprawie nienależnego pobrania świadczeń z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób ustalić podatek u źródła przy płatnościach ponad 2.000.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie dokumenty powinien skompletować powiat w celu umieszczenia dziecka w młodzieżowym ośrodku wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy spółka powinna opodatkować wydanie odpadów powstałych z materiałów od kontrahenta niemieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy odpady o kodzie 20 01 08 odbierane ze stołówki szpitalnej są odpadami komunalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy organ wydając pozwolenie na rozbiórkę powinien zmienić podstawę prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest uregulowanie wynagrodzenia przez podmiot niebędący pracodawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

W jakim terminie pracownik może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia warunków pracy i płacy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy usługa psychologa w zakresie badań psychologicznych przydatności zawodowej kierowców jest zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Od kiedy wliczamy pracownika z niepełnosprawnością do stanu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy koszty obsługi prawnej będą mogły stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy certyfikat rezydencji jest wystarczającym dokumentem, aby nie pobierać podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy zmienić decyzję dotyczącą zasiłku okresowego na skutek zmiany sytuacji rodzinnej i dochodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy darowizny sprzętu rolniczego na rzecz córki należy dokonać w formie aktu notarialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy od 2019 roku koszty dotyczące samochodu rozlicza się do limitu 75%?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób dokonać zwrotu zawyżonych świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy pełnomocnik może odwołać udzielone mu przez spółkę pełnomocnictwo ogólne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy usługi wylęgu jaj na zlecenie właściciela mogą być rozliczane w ramach działów specjalnych produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy sprzedaż praw i obowiązków w spółce komandytowej podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy w deklaracji IFT-2R sekcja "C" wpisać dane siedziby czy oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak należy wystawić fakturę i czy najem będzie opodatkowany w Polsce, czy na Węgrzech?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy można wystawić jedną fakturę VAT za usługę świadczenia usługi za okres dłuższy niż miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczać podróże służbowe członka zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy hodowca drobiu w ilości 140 DJP powinien zgłosić instalację do burmistrza czy starosty?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy sprzedając produkt uboczny na fakturze musi być zawarta nazwa towaru "produkt uboczny"?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy mogę obliczyć rzeczywistą emisję roczną obliczoną na podstawie średniej i rocznej emisji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Na kogo wystawić fakturę korygującą w przypadku sukcesji przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy wypłata środków pieniężnych połączona z obniżeniem wartości wkładu jest opodatkowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od kosztów związanych z dochodzeniem swoich praw, co do zawarcia umowy przyrzeczonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak zaklasyfikować w KŚT zakupiony system logowania - maszyna wirtualna?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy prezydent miasta na prawach powiatu może finansować pomoc dzikim zwierzętom?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak wyliczyć dochód niepodlegający zwolnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie dokumenty są niezbędne, by dokonać zwrotu poniesionych kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy wypłacone właścicielowi jako koordynatorowi projektu wynagrodzenie podlega składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy wartość świadczenia rzeczowego podlega zajęciu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracownikowi na zasiłku emerytalnym przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy Argentyńczyk może prowadzić działalność nierejestrowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

W jaki sposób ewidencjonować należności długoterminowe ?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jakie są dopuszczalne prawnie sytuacje, w których dyrektor może nie przyznać nauczycielowi dodatku motywacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne