Questions and answers

Czy przedsiębiorstwo wod-kan ma obowiązek posiadania beczki do wody na wypadek awarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy realizacja gotowych zbiorników gazów technicznych o wys. ok. 6 m na istniejącym fundamencie wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy sfinansowanie zawodnikom badań i zabiegów medycznych generuje po ich stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedawca odpadów musi mieć miejsce magazynowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy śniadanie zapewnione w cenie usługi hotelowej generuje przychód po stronie zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy uprawnienie pokrzywdzonego wierzyciela może być przeniesione na inną osobę drogą umowy cesji wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy usługi Business Intelligence w technologii Microsoft można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy utworzenie ośrodka wsparcia, pod nazwą ,,Klub seniora'' wymaga uchwały rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy w odległości 3 m od granicy działki sąsiedniej może powstać ściana będąca jedną ze ścian szklanej zabudowy tarasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy w ostatnim roku wygaszania gimnazjów nauczyciel mianowany może być przeniesiony do innej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy wprowadzenie nowego zawodu w dotychczasowym czteroletnim technikum wymaga uzyskania nowego zezwolenia na założenie szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w przypadku odmowy przyjęcia do szpitala należy pacjentowi oddać oryginał skierowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie chorobowe przysługuje w przypadku pozostawania w stosunku pracy przez okres krótszy niż 30 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy zakład budżetowy może amortyzować pojemniki na odpady wypożyczone wspólnotom mieszkaniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zakład budżetowy powinien zapłacić PCC od nabytej od osoby fizycznej ruchomości o wartości 2.100 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zasadne będzie wysłanie do US tytułu wykonawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy zespół wentylatorów wymaga wystawienia jednej deklaracji zgodności oraz oznakowania CE i Ex?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy zestaw do wideokonferencji powinien być amortyzowany w całości, czy też każde urządzenie amortyzować osobno?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jaka jest data złożenia wniosków na 500+ i zasiłek rodzinny listem poleconym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jaką stawkę powinna zastosować firma transportowa przy zafakturowaniu wykonanej usługi transportu międzynarodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy prowadzeniu kręgielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakich formalności należy dokonać otwierając nowy punkt sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakiej maksymalnie szerokości oraz długości przedmiot może transportować jedna kobieta?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba aby mogła zostać zatrudniona jako wychowawca w internacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie są zasady najmu zamieszczone w przepisach?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Jak należy wypłacić uposażenie nauczycielowi, który do końca sierpnia pełnił funkcję dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jak należy zaksięgować od komornika zwrot za pobyt w DPS członka rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak rozliczyć przyjęcie spadku po zmarłych rodzicach, jeśli przyjęcie spadku nastąpiło w sierpniu 2018?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy można uznać, że budynek spełnia wymogi planu w zakresie wysokości zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Kiedy należy odliczyć VAT jeśli data wykonania usługi na umowie jest inna niż data faktycznego wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy operat przeciwpożarowy sporządza rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Kto powinien ponieść koszty transportu mieszkańca do innego DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Która gmina będzie właściwa do pokrywania kosztów wynagrodzenia rodziny zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jakich sytuacjach ojciec jest uprawniony do zasiłku opiekuńczego na zdrowe dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jakiej formie powinno się zawiadamiać wnoszącego podanie o przekazaniu go do organu właściwego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Fiktus Paweł | Aktualne

W jakiej wysokości należy dokonać potrąceń z wynagrodzenia pracownika przebywającego na świadczeniu rehabilitacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jakim paragrafie dochodów powinny być ujmowane wpłaty za zniszczone podręczniki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

W jakim terminie należy wskazać w SIO liczbę wychowanków w internacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Piszko Agata | Nieaktualne

W jakim terminie pracodawca ma obowiązek zawiadomienia WKU o zatrudnieniu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać sprostowania świadectwa po kilku latach od zakończenia stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W jaki sposób ustalić koszt uzyskania przychodu przy zbyciu gruntu nabytego w 1993 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Z jaką stawką VAT należy sprzedać samochód na złom będący towarem handlowym, który uległ wypadkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Z jakiego etatu należy liczyć realizowane przez nauczyciela godziny zajęć korekcyjno-kompensacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy asfalt pochodzący z demontażu dróg może być wykorzystany do utwardzenia gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy dla dziecka umieszczonego w DPS można przyznać zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy do opinii dołączonej do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stosuje się przepisy k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy dopuszczalne jest wydanie decyzji uchylającej wstecz, w przypadku nienależnego pobrania świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy doradca restrukturyzacyjny prowadzący upadłość przedsiębiorcy jest administratorem danych osobowych przetwarzanych przez tego przedsiębiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2018 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne