Questions and answers

Czy nauczyciel, który uzupełnia etat w dwóch szkołach może w szkole macierzystej realizować godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielce, która po urlopie dla poratowania zdrowia przeszła w stan nieczynny przysługuje urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy ocena z dodatkowego przedmiotu, na który uczęszcza uczeń wliczana jest do średniej ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy od faktur, na których brak jest ceny jednostkowej netto można odliczyć podatek naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy opłatą za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zgodnie z wydaną decyzją można obciążyć wykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy osoba, która dobrowolnie zrzekła się prawa do majątku może pobierać świadczenie z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy placówka może ponosić wydatki po dniu jej wykreślenia z ewidencji - likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT z faktur zakupu paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy podatnik może anulować fakturę w związku z odmową przyjęcia zlecenia przez kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy podatnik może skorzystać z ulgi na złe długi w sytuacji, gdy znajduje się w stanie upadłości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podjęcie stażu przez mieszkańca DPS pozwala na zastosowanie art. 61 ust. 4 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy pracownikowi, który pełni w szkole funkcję sekretarza szkoły należy się dodatek funkcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy prowadzącym instalację na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska może być spółka cywilna?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy przedszkola są obowiązane do przygotowania programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy silniki z agregatów prądotwórczych są złomem czy urządzeniem elektrycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy spółdzielnia socjalna, której gmina zleci utrzymywanie zieleni musi posiadać zezwolenie na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy sprzedaż usługi ubezpieczeniowej w Polsce na rzecz podmiotu zagranicznego podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy sprzedaż własnej wierzytelności generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy studnia zbiorcza, nie sięgająca poziomu wodonośnego, jest urządzeniem wodnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy szkoła ma obowiązek przygotowywania posiłków dla uczniów, którym lekarz zalecił stosowanie odpowiedniej diety?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy świadczenie usługi gastronomicznej przez kucharza wyklucza z korzystania ze zwolnienia ze względu na limit obrotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy uczennica powracająca z zagranicy może uczyć się języka obcego we własnym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy uczniowie klas I-III szkoły podstawowej biorą udział w wyborze samorządu uczniowskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy uczniowie z problemami zdrowotnymi również powinni brać udział w wycieczkach szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy ujęcia wody przeznaczone do zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy podlegają specjalnej ochronie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy urząd może żądać zwrotu podatku VAT w związku z realizacją przez gminę inwestycji w odnawialne źródła energii?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy w dodatkowym miejscy pracy nauczycielowi przysługuje dodatek stażowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy wniosek przekazać do wojewody w celu ustalenia koordynacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy w urzędzie w związku z wyborami samorządowymi należy wywiesić klauzulę informacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wykonywanie szczepień spoza katalogu obowiązkowych i zalecanych wymaga zgody danej osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy wynagrodzenia wypłacane w spółce z o.o. generują obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy w związku z wykupem samochodu z leasingu i zmianą numeru rejestracyjnego podatnik powinien zaktualizować VAT-26?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy załączenie do dokumentacji medycznej kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności narusza prawo?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy zatrudnienie na podstawie skierowania to dochód utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy zespół pompowy podlega pod ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy zleceniobiorca może samemu rozliczać PIT i ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy żona może rozliczać w kosztach faktury związane z remontem nieruchomości wystawione na nazwisko męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Do której klasy powinien zostać przyjęty uczeń, który nie został klasyfikowany w klasie II gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż materiałów (drewna) pochodzących z rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł nauczać przedmiotu "Wiedza o społeczeństwie" w liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie składniki wynagrodzenia po uzupełnieniu należy uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jaki urlop przysługuje nauczycielowi, który weźmie udział w kursie, na który szkoła go nie kierowała?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jaki wymiar czasu pracy powinien realizować tygodniowo nauczyciel wspomagający?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jak jest opodatkowany zakup i sprzedaż "wirtualnych paczek reklamowych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT należy rozliczyć transakcję trójstronną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę z mechanizmem podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jak należy zaksięgować nadpłatę składek ZUS w części finansowanych przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak opodatkować świadczenie usługi polegającej na lakierowaniu samochodu w Polsce dla kontrahenta zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak podatnik powinien rozliczyć dostawę, która jest dokonywana etapami na przełomie kilku miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak powinna być opodatkowana sprzedaż działki, która zostanie uzbrojona i podzielona w celu korzystniejszej sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak powinna być rozliczona odsprzedaż pożyczki leasingowej na rzecz innego podatnika VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak powinna być rozliczona sprzedaż towaru na rzecz czeskiej firmy przez podatnika zarejestrowanego do VAT UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak powinno być opodatkowane wykonanie projektu grafiki folderu na rzecz podatnika z Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak prawidłowo wypełnić poszczególne sekcje CIT/TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 października 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne