Questions and answers

Na jakich zasadach wysokość wypłacanych odpraw podlega limitowaniu na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Przez jaki czas pielęgniarka może przebywać u pacjenta w czasie pandemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Bogusiak Marta | Aktualne

W jakiej pozycji bilansu powiatowy urząd pracy powinien ująć zobowiązania i należności z Funduszu Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

W jakim trybie należy przeprowadzić postępowanie na usługę dystrybucji i dostawę gazu ziemnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

W jaki sposób dokumentować sprzedaż dla osób fizycznych z zagranicy i firm, które nie mają aktywnego VAT UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób rozliczać straty z lat ubiegłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób rozlicza się z podatku dochodowego od osób prawnych oddział przedsiębiorstwa z Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć wspólnika występującego ze spółki osobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy biogazowania o mocy elektrycznej jednostki wytwórczej około 1MW stanowi instalację energetyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy dla odpadów o kodzie 10 01 01, 19 05 03 i 19 08 05 należy ustanawiać zabezpieczenie roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy nauczyciela należy obniżać o dni na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy do obliczenia dochodu do dodatku mieszkaniowego ująć dochód z tarczy antykryzysowej związanej z Covid-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy dotacje dla przedszkola niepublicznego mogą być przeznaczone na wynagrodzenia dyrektorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy gmina może dofinansować zakup sztandaru dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy istnieje prawna forma nieodpłatnego przekazania gruntu na budownictwo mieszkaniowe dla gminy od PKP?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy jednostka ma obowiązek udostępnić biegłemu rewidentowi plik JPK_KR?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy jest określony czas, w jakim mieszkańcy mogą zacząć składować odpady gabarytowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy kosmetyczka, która podnajmuje część wynajmowanego salonu, powinna zgłosić w CEiDG także kod PKD 68.20.Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy nauczyciel może prowadzić nauczanie zdalne z miejsca odbywania kwarantanny przez cały okres jej trwania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy nauczyciel spełnia warunki do uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy od usług sprzątania po wykonanym remoncie podatek powinien być obliczony osobno według stawki 8,5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy okres pracy na stanowisku logopedy można zaliczyć jako staż pedagogiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy podmiot jest zobowiązany osiągnąć wymagany poziom recyklingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy podmiot w dalszym ciągu może zbierać odpady 20 02 01, 20 03 01?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy raport z pozytywnej weryfikacji podpisu może stanowić dowód w sprawach spornych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Czy spółka powinna naliczyć rezerwę na koszty odpraw emerytalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne