Pytania i odpowiedzi

Jaką podstawę prawną należy umieścić w opinii rady pedagogicznej o pracy dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy gmina musi uchwalić program osłonowy w celu realizacji usług wytchnieniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy zakład budżetowy może wydatkować środki pieniężne na zakup wiązanki okolicznościowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy wójt opiniuje podział geodezyjny nieruchomości rolnej objętej warunkami zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy faktura - prognoza dotycząca zużycia gazu uprawnia do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nagrodę dla lekarza specjalisty można sfinansować ze środków NFZ przekazanych na podwyżki wynagrodzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Z jakich zwolnień przedmiotowych (kasy fiskalne) można skorzystać przy wynajmowaniu lokali na kilka dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak skorygować eksport (w tym zaliczkę w eksporcie) na WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak opodatkować wynajem nieruchomości położonej w Czechach przez polską spółkę na rzecz firm z Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy nowy dyrektor musi odwołać dotychczasowego wicedyrektora, chcąc powierzyć to stanowisko innej osobie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy jest możliwe wystawianie faktur zbiorczych w przypadku usług objętych odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozstrzygnąć problem, że kontrahent w Niemczech (usługobiorca) nie podał swojego NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy korekta faktur wpływa na wysokość podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy konieczne jest egzekwowanie pomocy od syna na rzecz ojca pobierającego zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy pracodawca przyjmujący ucznia szkoły zawodowej na staż ma możliwość wypłacania mu wynagrodzenia za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy można spalać suchą trawę, liście i drobne gałęzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy na świadectwie promocyjnym kl. VI szkoły podstawowej umieszczamy adnotację dotyczącą zajęć sportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką datę sprzedaży wskazać w JPK_VAT w przypadku faktur zaliczkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak ustalić właściwość w sprawie przyznania zasiłku celowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy można wszcząć na nowo postępowanie w sprawie zmiany decyzji przyznającej zasiłek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy pracownik administracyjny zatrudniony na 1/2 etatu może wnioskować o indywidualny czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak ustalić miejsce świadczenia usług księgowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy usługi przewozu dorożkami mogą korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy odpady żeliwa można uznać za niepalne i obojętne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł nauczać fizyki w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać przychody i koszty po połączeniu spółek kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy jednostka budżetowa gminy, będąca muzeum, zatrudniająca 3 osoby musi mieć regulamin wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Racut Maciej | Aktualne

Czy przy usługach projektowych bądź reklamowych można korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy wójt musi powoływać komendanta straży miejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy usługi polegające na organizacji i pośrednictwie sprzedaży oraz marketingu można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy punkt handlowy na lotnisku musi posiadać bezpośredni dostęp do bieżącej wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy stowarzyszenie i spółdzielnia mają obowiązek zastosowania kas fiskalnych i jakie limity je obowiązują?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu PCC zakup wierzytelności od osoby fizycznej przez spółkę cywilną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie brać pod uwagę kryterium dochodowe w sprawie przyznania SUO?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

W jaki sposób należy ustalić wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy rozprawa administracyjna winna być ponowiona biorąc pod uwagę, że TOZ się nie zjawił?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę w czasie urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT należy rozliczyć korekty w przypadku sprzedaży eksportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy trzecia umowa z pracownikiem administracyjnym powinna być zawarta na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy na KPO ma być czytelny podpis czy wystarczy parafka?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Jak prawidłowo oznaczyć strony postępowania w decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy z sołtysem należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych w celu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Kacper Lepiocha EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego | Aktualne

Z którym dokumentem: decyzją o warunkach zabudowy czy mpzp organ sprawdza projekt budowlany?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy koszt paliwa za przejazdy pozasłużbowe stanowi dodatkowy przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne