Questions and answers

Czy należy opłacić składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS z wyrównaniem od stycznia 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy numer prawa wykonywania zawodu można zaliczyć do kategorii danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Łokaj Maciej | Nieaktualne

Czy od dochodu rodziny odjąć należy zapłacone alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy pacjent hospicjum domowego może korzystać z zabiegów fizjoterapii ambulatoryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy przepisy prawa pracy przewidują wypłacanie pracownikom dodatków za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przysługuje odprawa pieniężna z powodu likwidacji stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy przyznać świadczenie wychowawcze oraz zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wniosek przekazać do wojewody w celu ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Ile jest ważne skierowanie do poradni specjalistycznej w celu objęcia leczeniem z zakresu chirurgii plastycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Jaką maskę należy stosować podczas pracy z nadtlenkiem wodoru?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak dobrać właściwe środki ochrony indywidualnej dla pracowników na stanowisku CNC?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jakie informacje powinna zawierać decyzja o odmowie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jakie to jest odpowiednie oświetlenie obór dla bydła?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak należy zrekompensować pracę wykonywaną poza obowiązującymi dobami pracowniczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie lekarza stażysty od 1.10.2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Kiedy pracodawca lub osoba kierująca pracownikami może przeprowadzać szkolenia wstępne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W którym miesiącu nastąpiło uzyskanie dochodu z tytułu świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Co oznacza termin "zasoby wodne"?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Co w przypadku, gdy zużytych opon zakład nie odda jako odpad, tylko wykorzysta jako dociśnięcie plandek?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy faktura wystawiona przez podmiot zwolniony podmiotowo z VAT musi zawierać numer NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy jest możliwość uznania destruktu za produkt uboczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy lekarz biegły sądowy wystawiający opinie dla sądów staje się płatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy małżonkowie mogą osobno wynajmować lokale zaliczając przychody z tego tytułu do dwóch różnych źródeł?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy na fakturze powinien znajdować się numer NIP podatnika (sprzedawcy), czy wystawcy faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy należy na nowo wyliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego, jeśli uległy zmianie zasady wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy należy wystawiać faktury VAT z tytułu najmu lokali mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy przysługuje świadczenie z FA, jeżeli na zaświadczeniu od komornika jest zapis o nieskuteczności egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy RIPOK ma obowiązek przyjąć do zagospodarowania odpady suchej frakcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy słuchaczowi liceum dla dorosłych przysługuje świadczenie z FA oraz zasiłek rodzinny z dodatkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy spółka ma obowiązek wystawiania faktur z tytułu opłat za żłobek?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy świadczenia z FA są nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy w akcie mianowania należy podać że nauczyciel jest zatrudniony na pełen etat na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy wnioskodawca spełnia warunki do przyznania specjalnego zasiłku celowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy Wody Polskie mogą nie wydać pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód mimo zatwierdzonej dokumentacji hydrogeologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy w przypadku wypłaty przelewem rachunków z umów zleceń rachunki te muszą być wystawiane i podpisywane?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zasiłek stały od lutego do września 2018 r. przyznajemy w oparciu o stare kryterium dochodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy z otrzymanego odszkodowania należy odprowadzić podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zwrócić się do US o wydanie zaświadczenia w sprawie wysokości kwoty zwolnionej od podatku z tytułu zbycia nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Do kiedy przysługuje świadczenie z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować dla usług projektowania wnętrz?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie podstawy prawne ma wójt na dofinansowanie wycieczek dzieci uczęszczających do publicznego przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie są zasady dokonywania potrącenia świadczenia niealimentacyjnego z wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakie składniki płacy stanowią podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak obliczyć odpowiednie parametry instalacji odprowadzającej pyły ze szlifierki na dach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Jak organizacyjnie rozwiązać problem godzin które dla uczniów klasy mundurowej będą odbywały się w jednostce wojskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak podatnik może obciążyć kontrahenta z UE kosztem naprawy zwróconych opakowań zwrotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak powinna być sformułowana zgoda i klauzula informacyjnej na stronę WWW, przy zapisywaniu się do newslettera?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jak udokumentować bonus międzynarodowy dla odbiorcy z Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak wprowadzić równoważny system czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury korygującej wystawionej w związku z błędnie podanymi adresem i nazwą nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy powinno nastąpić przekazanie dotacji dla nowej placówki do której uczęszcza dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2018 r., Piszko Agata | Aktualne