Questions and answers

w której części akt osobowych zamieszcza się ofertę pracy podpisaną przed datą zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jaką przerwę można wprowadzić w systemie równoważnego czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy należy naliczyć przychód i wystawić PIT, jeżeli pracownik nie odebrał wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca powinien wypłacić całość odszkodowania pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy wózek widłowy jest pojazdem wolnobieżnym w przypadku obliczania opłat za korzystanie ze środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy ustanowienie pełnomocnika w CEiDG lub KRS wymaga aktualizacji wniosku w KOBIZE?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy taka praktyka wypłacania wynagrodzenia jest dopuszczalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy firma musi pisemnie upoważnić organizację odzysku do składania sprawozdań w jej imieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy odpady z tartaku są odpadami z leśnictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Do której części obowiązku odnosi się wyrażenie „w granicach administracyjnych miast”?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Jakie znaczenie dla odliczenia VAT może mieć parkowanie samochodów w pobliżu miejsca zamieszkania pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

W jakiej wysokości należy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

W jaki sposób gmina może przejąć liceum ogólnokształcące prowadzone obecnie przez stowarzyszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak stosować limit 10 mln PLN, jeżeli budynki wynajmujemy tylko częściowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy udzielić urlopu nauczycielce przebywającej na urlopie dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należī prawidłowo przekształcić zespół szkół kształcenia ustawicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy burmistrz ma prawo ingerować w relację pomiędzy dyrektorem szkoły, a nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto powinien wydać zarządzenia w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Kiedy jednostka budżetowa może podnieść wartość inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak zaksięgować na dzień bilansowy różnice kursowe z wyceny waluty na rachunku walutowym w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć wynik na sprzedaży kryptowalut na koniec 2019 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży wyrobów węglowych w ilości poniżej 200 kg należy wystawić fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakiej pozycji bilansu ujmuje się na koniec roku kwotę niewpłaconych wkładów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy ujęcie faktur za energię elektryczną za poprzedni rok wymaga skorygowania wyniku finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Czy nauczycielowi można udzielić urlopu uzupełniającego w okresie ferii letnich i zimowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć dotację otrzymaną przez spółkę akcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakim dokumentem obciążać rodziców i dzieci za usługę wydanych posiłków?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy można ojca nie wliczać do składu rodziny, a zadeklarowane alimenty uwzględnić w dochodzie rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy uprawnienia dot. obsługi wózków widłowych wydane przez zakład doskonalenia zawodowego stracą swoją ważność?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Jak prawidłowo sporządzić angaż płacowy dla nauczyciela w związku z ostatnio otrzymaną podwyżką?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy w rozbudowywanym hotelu musi być toaleta dla osób niepełnosprawnych na każdej kondygnacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy dochody wspólnoty mieszkaniowej zwolnione są z podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dla nauczycieli należy tworzyć teczkę ewidencji czasu pracy zgodnie z nowymi przepisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Co powinno znajdować się w teczce ewidencji czasu pracy tworzonej dla każdego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać kandydat biorący udział w konkursie na dyrektora szkoły publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jaka jest prawidłowa stawka podatku od towaru i usług dla najmu loży przy torze do jazdy na wrotkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy przepisy przewidują możliwość zmiany wysokości pomieszczenia, w którym używa się szkodliwych środków?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jak ustalić przyczynę zewnętrzną wypadku pracownika, który zemdlał?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W jaki sposób opodatkować dostawę i montaż urządzeń na Ukrainie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy wykonać wyrok sądu pracy nauczyciela, który powinien zostać przywrócony do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Pater Łukasz | Nieaktualne