Questions and answers

Jak prawidłowo należy wystawić fakturę dla czynnego podatnika VAT zarejestrowanego w Niemczech i Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy nabywa prawo do dodatkowego urlopu niepełnosprawny zatrudniony w połowie miesiąca października?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Które kryterium dochodowe należy uwzględnić, rozpatrując w październiku wniosek o stypendium szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Na jakiej podstawie można w kosztach ujmować nieściągalne wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Na jakiej podstawie pracodawca powinien podjąć ocenę dopuszczalności wykonywania prac transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Przez ile miesięcy dzielić dochód za 2017 r. w związku z powrotem do pracy po urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy księgować odpłatność za pobyt mieszkańca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

W jaki sposób starosta ma stwierdzić, czy jeszcze jest właściwy w sprawie zgodnie z art. 15 ust. 1 u.z.u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W którym momencie ubezpieczony zostaje objęty dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W którym roku uwzględnić dochód z alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Z jaką datą należy wykazać w deklaracji VAT rozliczenie podatku należnego i naliczonego z korekty faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co wierzyciel może zrobić, aby zabezpieczyć swoje wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Hopcia Patryk | Aktualne

Czy brak amortyzacji kosztowej darowanych środków trwałych dotyczy także pozostałych wspólników spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy czas podróży służbowej przypadający poza godzinami pracy zalicza się do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy dochód uzyskany z tytułu uzyskania zatrudnienia należy doliczyć ustalając prawo do świadczenia rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do zasiłku chorobowego??

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy ekwiwalent za pranie odzieży powinien być wliczony do dochodu uzyskanego, tj. wynagrodzenia za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy firma może rozliczyć podatek naliczony przy imporcie usług, kiedy występuję tylko sprzedaż zwolniona?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy fundator może przekazać w darowiźnie pieniądze na rzecz fundacji na jej cele statutowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy gmina jest administratorem danych osobowych członków komisji wyborczych w zakresie wypłacania diet?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy konkurs drużynowy można potraktować jako imprezę integracyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy koszty utrzymania JRP powinny zwiększać wartość realizowanych zadań inwestycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy kupujący może odliczyć podatek VAT od kosztów wysyłki, których nie poniósł?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy mąż może skorzystać z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, jeśli żona jest ubezpieczona w KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy można odliczyć VAT naliczony z faktury za zegarek, który będzie przekazany w formie darowizny pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można przyznać stypendium szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy można sprostować tytuł wykonawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy należy uzyskać oświadczenie strony, w którym wyraża zgodę na przekazywanie środków pieniężnych na rzecz ZOL?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy należy wydać decyzję w sprawie zmiany realizacji świadczenia wychowawczego na niepieniężne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy należy wznowić postępowanie w sprawie zasiłku rodzinnego z dodatkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy nauczyciel przebywający na urlopie wychowawczym powinien mieć wypłacany dodatek wiejski?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy numeracja uchwał rad pedagogicznych powinna być dokonywana w roku szkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy organ może przenieść pozwolenie na budowę w części?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy o zmianie nazwy szkoły należy pisemnie poinformować każdego pracownika szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć podatek VAT od faktur za spotkania integracyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pracodawca może wypłacić wynagrodzenie za okres, w którym pracownik przebywał na ćwiczeniach wojskowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracownikowi GOPS należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy przy świadczeniu usług marketingowych można korzystać ze zwolnienia podmiotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy renta rodzinna to dochód uzyskany?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy rodzic powinien wyrazić zgodę na dojazdy ucznia samochodem związane z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy rolnik jako wytwórca odpadów np. 15 01 01 wytłoczki po jajkach powinien zarejestrować się do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy szkoła ma obowiązek zawarcia polisy ubezpieczeniowej NNW dla uczniów biorących udział w wycieczce krajowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy uczeń może realizować w ramach nauczania indywidualnego zajęcia z religii?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy ucznia można zwolnić z nauki drugiego języka obcego i zezwolić na indywidualny program nauki innego języka obcego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy wezwać ojca do doniesienia odpisu prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód, gdy dziecko jest już pełnoletnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy w siedlisku rolnym inwestor może postawić budynek rekreacji indywidualnej do 35 m2 na zgłoszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 października 2018 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne