Questions and answers

Od kiedy możliwa jest zmiana opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Od kiedy należy opłacać składki zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od kiedy żądać zwrotu nienależnie pobranego specjalnego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jaki sposób naliczać dodatkowe składniki wynagrodzenia w przypadku nieobecności spowodowanej urlopem lub chorobą?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 października 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy dla produkcji brodzików z tworzyw sztucznych będzie konieczne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Tomaszkiewicz Joanna | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może wziąć pół dnia urlopu, tj 4 godziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy firma niemiecka musi rejestrować się w Polsce jako czynny podatnik VAT w związku z dokonywanymi wysyłkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy gmina ma podstawy prawne do obciążenia mieszkańca DPS za odbiór odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy istnieje wymóg prowadzenia rejestru posiadanych maszyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy klient nie zarejestrowany jako podatnik unijny, który nabył towar ze Słowenii powinien wykazać WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy konkubent wnioskodawczyni, ojciec dziecka powinien być uwzględniony w składzie rodziny do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy kurator dla osoby nieobecnej powinien być ustanawiany każdorazowo na nowy okres świadczeniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy maszyna z UE, wyprodukowana przed 2004 r., może być zainstalowana w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy możliwe jest przekazanie działalności gospodarczej pomiędzy małżonkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy można przyznać zasiłek rodzinny osobie pełnoletniej, uczącej się?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można uznać za zmianę nieistotną powiększenie o kilkadziesiąt centymetrów balkonu w budynku wielorodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Czy można wykazać fakturę w deklaracji mimo braku odbioru towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy należy ponownie złożyć wniosek do sądu o ustalenie kuratora dla osoby nieobecnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy utracić dochód z zatrudnienia, w tym zasiłek macierzyński?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy wykazać VAT z tytułu nieodpłatnego użyczenia samochodu ciężarowego do 3,5t pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy niemiecka spółka, która ma zamiar prowadzić sprzedaż wysyłkową alkoholi do Polski, powinna oznaczyć butelki znakami akcyzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy okres zwolnienia lekarskiego i zasiłku macierzyńskiego w czasie należy uwzględnić w wyznaczeniu stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy opiekunowi prawnemu przysługuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy opłatę wniesioną na rzecz komornika, za wpis w księdze wieczystej, można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy organ może przyjmować wpłaty bezpośrednio od dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy podatnik dokonujący transakcji w walutach obcych może stosować metodę FIFO do ustalania różnic kursowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do korekty podatku naliczonego VAT w związku ze sprzedażą opodatkowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć 100% VAT z faktury za leasing auta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć podatek VAT w miesiącu bieżącym, jeśli wystąpił o duplikat faktury sprzed kilku miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik powinien złożyć dwa odrębne zgłoszenia SD-Z2 po śmierci rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy powołany w szkole Inspektor Ochrony Danych Osobowych podlega bezpośrednio dyrektorowi Zespołu Placówek Wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy przesiewacz mobilny pracujący dwa tygodnie w roku w firmie X traktować jako instalację?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy rażące niedbalstwo poszkodowanego zawsze wyłącza odpowiedzialność pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy sprzedaż wierzytelności podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy staż w Niemczech można zaliczyć do stażu nauczyciela, aby otrzymał nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy SZO powinno być przyznane dla córki i wypłacone za okres pobytu ojca w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy świadczenie 300 plus przysługuje na dziecko, które ma 7 lat i uczęszcza do "zerówki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy właściwym kodem odpadu zużytych olei roślinnych z piekarni i cukierni będzie 02 06 80 lub 02 06 01?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy w myśl nowych przepisów Prawa wodnego piezometr jest urządzeniem wodnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy zakup karty podarunkowej należy traktować jak zaliczkę czy podlega opodatkowaniu w momencie wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zawsze wody opadowe pochodzące z terenu bazy transportowej i magazynowej odpadów, będą stanowić ścieki przemysłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Czy z chwilą uzyskania pełnoletności uczeń może żądać nieudostępniania rodzicom informacji o postępach w nauce?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna do wydania decyzji o zmianie wysokości zasiłku dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaka jest procedura uzyskania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako leśna?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży usług szkoleniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakiego rodzaju wydatki mogą być rozliczane na gruncie podatku VAT na podstawie współczynnika i proporcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jakie są obowiązki pracodawcy dot. promieniowania optycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie wymaganie muszą spełniać bawialnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jaki organ jest właściwy w sprawie niewłaściwego magazynowaniem kiszonki przez rolnika posiadającego ok. 40 szt bydła?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne