Questions and answers

Jak określić moment obowiązku podatkowego w przypadku importu usług ubezpieczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak podatnik może rozliczyć nieodliczony VAT od faktur dotyczących okresu, w których nie był czynnym podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak powinien wyglądać wzór klauzuli informacyjnej firmy do stworzonego profilu na facebooku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Line Lawyer | Aktualne

Jak powinna brzmieć klauzula informacyjna dla pracownika w dokumentacji bhp w karcie przydziału odzieży i obuwia roboczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jak powinna wyglądać umowa o pracę z nauczycielem stażystą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Młodecki Marek | Nieaktualne

Jak powinny być opodatkowane usługi fizjoterapii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinny być wykazane rabaty otrzymywane od producenta z Holandii z tytułu zakupu drukarek?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczać różnice kursowe dotyczące działalności strefowej oraz opodatkowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć fakturę z odwrotnym obciążeniem otrzymaną we wrześniu, a wystawioną w sierpniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak rozliczyć import usługi transportowej w odniesieniu do WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak ustalić moment kiedy pracownik winien odprowadzać podatki już na Węgrzech?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak wykazywać pracę na własny rachunek w poszczególnych krajach?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy i jak należy rozliczyć usługi świadczone przez kontrahenta z siedzibą w Holandii (platformę rezerwacyjną)?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy należy wypłacić dodatek za nadgodziny w przypadku rocznego okresu rozliczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Kiedy powstaje prawo do odliczenia podatku VAT w przypadku zakupu licencji udzielonej na rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy regionalny dyrektor ochrony środowiska może odmówić udzielenia informacji o gatunku chronionym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Kiedy wojewódzki inspektor ochrony środowiska może odmówić udzielenia informacji o siedlisko jesiotra?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Od kiedy powinna być przyznana zwiększona kwota dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Od kiedy przysługuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób dyrektor szkoły może sprostować świadectwo pracy pracownika wystawione w 1994 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób można wyegzekwować zadłużenie, gdy dłużnik ma rozdzielność majątkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób uzyskać zwrot wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

W którym miesiącu powstanie przychód podatkowy z tytułu roboty budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód z tytułu bonusów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Z jaką stawką wykazać usługę ładowania samochodu energią elektryczną, w tym na rzecz podatników z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy brak numeru NIP na fakturze pozbawia podatnika prawa do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy czas trwania urlopu dla poratowania zdrowia, na którym będzie przebywał nauczyciel określa lekarz medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy dochód ze zbycia papierów wartościowych należy utracić?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy do każdego wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca winien załączyć wypis z ewidencji gruntów i budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy doszło do uzyskania lub utraty dochodu z tytułu umorzenia należności bankowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy do zasiłku rodzinnego doliczyć rentę socjalną do dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy dyrektor może nakazać nauczycielowi prowadzenie zajęć pozalekcyjnych bez jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy fakt, że bilet został rozliczony przez pracownika poprzez delegację służbową ma wpływ na odliczenie podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy firma ma obowiązek wystawienia zaświadczenia o wszelkich dokonanych wypłatach z tytułu umów zlecenia i o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy fundacja może dokumentować wpłaty z tytułu dotacji za pomocą dokumentu KP?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy hostel pełni funkcje mieszkaniowo-usługowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy koszty gospodarowania odpadami należy wykazywać w przypadku innych wprowadzanych produktów niż sprzęt EE?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy likwidacja studni głębinowej dla której zostało wydane pozwolenie wodnoprawne wiąże się z jej fizycznym zasypaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy można fakturę kosztową "odwrotne obciążenie" wykazać w deklaracji VAT w miesiącu otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT z opłaty transakcyjnej do zakupu usługi hotelowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można przekształć za porozumieniem stron umowę o pracę którą ZUS uznał za pozorną na umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie wychowawcze i zasiłek rodzinny na podstawie postanowienia o zabezpieczeniu powództwa o alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy nadpłata podatku za 2017 r. powinna być potraktowana jako zwrot przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Czy należy wyrównać wypłacony zasiłek macierzyńskim do wysokości 100 %?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy nauczycielce, która przeszła na świadczenie kompensacyjne należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielka zatrudniona w dwóch szkołach może wskazać, która placówka ma wypłacić jej odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel klas I-III powinien pełnić dyżury na terenie szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy osoba wybrana na radnego może zajmować stanowisko kierownicze w urzędzie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy podatnik, aby dokonać odliczenia podatku może sam dopisać brakujący numer NIP na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy podatnik może odliczać 100% VAT od wydatków związanych z użytkowaniem samochodu niewprowadzonego do majątku firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podatnik może wystawić fakturę VAT (ze stawką 23%), choć z zapisów umowy wynika, że jest to odszkodowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podatnik prowadzący przedszkole może odliczać VAT od bieżących kosztów związanych z prowadzeniem takiej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podlega opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawach alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy poradnia psychologiczno - pedagogiczna ma obowiązek przyjąć pełnoletniego ucznia liceum dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy pożyczka, której udzieliła spółka swojemu właścicielowi (wspólnikowi) podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pracodawca może potrącić z ryczałtu wypłacanego kierowcy koszty mandatu drogowego za spanie w pojeździe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 października 2018 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne