Questions and answers

Jak rozliczać pracownika zatrudnionego w trakcie okresu rozliczeniowego z wynagrodzeniem w stawce godzinowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak rozliczać sprzedaż akcji w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczyć transakcję nabycia usług pośrednictwa noclegów przez internet?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć usługi ciągłe, które nie zostały zafakturowane przed połączeniem spółek (kontrahentów)?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wyliczyć dochód na nowy okres zasiłkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto i w jaki sposób może nałożyć karę za brak realizacji zadań z Programów ochrony powietrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Kto powinien zająć się sprawą znalezionego węża hodowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Od jakiej podstawy będzie naliczany zasiłek macierzyński osoby prowadzącej działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Od kiedy można przyznać stypendium szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jakim kraju oraz jaką stawkę podatku powinien zastosować podatnik wykonujący usługę na nieruchomości w Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Burchard Tomasz | Aktualne

W jakim terminie należy dokonać aktualizacji programu ochrony środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

W jaki sposób opodatkować przychody z wynajmu środka trwałego należącego do spółki, która zajmuje się hodowlą norek?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć dobrowolne ubezpieczenie na życie dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W którym momencie rozpoznać koszty pośrednie ujawnione po zamknięciu ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Co należy zrobić w sytuacji, gdy koszty przewyższyły wartość kapitału zakładowego spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Co oznacza "prowadzący magazynowanie odpadów", o którym mowa w art. 6a u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy biuro rachunkowe ma obowiązek przechowywania danych byłego klienta na dysku komputerowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy boisko do gry w bule o wymiarach 15 m x 24 m jest urządzeniem budowlanym czy obiektem budowlanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy dyrektor po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia wraca na swoje kierownicze stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor szkoły musi wykorzystać cały urlop wypoczynkowy w danym roku kalendarzowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy dziecku z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim można odroczyć obowiązek szkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy generalny wykonawca postępuje prawidłowo obciążając podwykonawcę kosztem usunięcia wad powstałych w inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy istnieją wymogi, zgodnie z którymi powinny być sporządzane pieczątki magistrów farmacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy matka ma prawo wnioskować o zasiłek rodzinny i świadczenie wychowawcze na wszystkie dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z tytułu naprawy samochodu, mimo że koszty pokryje ubezpieczyciel?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy można złożyć deklarację na podatek od nieruchomości nie mając pomiaru geodezyjnego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można złożyć dowody osobiste mieszkańców domu pomocy społecznej do depozytu placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy należy odmówić przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na drugie dziecko w rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy należy zaewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej sprzedaż usługi na rzecz osoby fizycznej z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy na podstawie karty wypisu można stwierdzić że u pracownika wystąpił uraz?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu bez kwalifikacji należy liczyć staż pedagogiczny od momentu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nieobecność stażysty w pracy z uwagi na zajęcia ze studentami wydłuża czas stażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy obowiązuje zasada odwrotnego obciążenia przy zakupie od podatnika zwolnionego z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy od wynagrodzenia za czas choroby powinien być zapłacony podatek w Polce czy w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy organ podatkowy ma prawo ustalić odsetki za 4 lata od zobowiązania podatkowego, którego wysokość ustali w toku kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy osoba fizyczna, która kupiła udziały w spółce jawnej, musi założyć działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy osoba fizyczna może odliczać podatek VAT z faktur zakupowych dotyczących projektów wzornictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podatnik może do otrzymanej faktury wystawić notę korygującą i zmienić nią nabywcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pomieszczenie przeznaczone na potrzeby gimnastyki powinno mieć wysokość 3,3 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy pracodawca może dokonać potrącenia z wynagrodzenia na wniosek pracownika, jeśli zarabia on najniższą krajową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2018 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne