Questions and answers

Czy asystent rodziny musi być wyłącznie zatrudniony w zadaniowym systemie pracy czy na umowę o świadczenie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy do arkusza ocen ucznia, który ma przyznany indywidualny tok nauki wpisuje się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego należy doliczyć kwotę otrzymanego stypendium za październik?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy do zasiłku celowego uwzględniać nadpłatę zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy do żądania zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości nalicza się VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy drewniana brama jest trwałym urządzeniem w rozumieniu zasiedzenia służebności drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy kompensata walutowa dla kontrahenta z Niemiec musi być wystawiona w dwóch językach?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można amortyzować maszyny, które fizycznie znajdują się u kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można od jednej strony ulicy usytuować zabudowę, a z drugiej parking?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie dobry start?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy można rozpatrzyć wniosek i przyznać świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy można udzielić podmiotowi prywatnemu informacji w zakresie opisu taksacyjnego dotyczącego lasu prywatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy nieodpłatne szkolenia produktowe generują przychody po stronie uczestników?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy nieodpłatne świadczenie zapewnione wspólnikom spółki komandytowej podlega wykazaniu w informacji PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy od 2016 r. zmieniły się zasady realizacji świadczeń w ramach rehabilitacji leczniczej na podstawie umowy z NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy odszkodowania za nieruchomości może zrzec się inny użytkownik wieczysty niż Skarb Państwa lub jst?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy pielęgniarka naczelna realizuje świadczenia uprawniające ją do otrzymania dodatku do wynagrodzenia od 1.01.2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy podatnik może wynająć należącą do niego działkę przemysłową i przychody z najmu opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy pracodawca może umieścić w aktach osobowych dokumentację związaną z nieobecnością nauczyciela w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy pracownikowi przysługuje prawo do premii, jeżeli prezes zarządu (pracodawca) nie wypełnił formalności wynikających z ZUZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy przepis art. 279a pr.wod. dotyczy 20 zł na rok czy kwartał?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy przepisy prawa pozwalają na zawarcie umowy wolontariatu pomiędzy przychodnią a pielęgniarką?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy przy sprzedaży samochodu w tym samym miesiącu co wykup z leasingu można zastosować zwolnienie z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy są przesłanki do wypłaty świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy starosta ma kompetencje do przeprowadzenia kontroli kotłowni hotelowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy Starosta może wydać decyzję na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej w przypadku braku decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy umowa o pracę rozwiązała się w dniu zakończenia urlopu dla poratowania zdrowia zastępowanego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy urząd gminy powinien spełnić obowiązek informacyjny z art. 13 RODO wobec członków rady gminy oraz sołtysów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w niepublicznym i publicznym punkcie przedszkolnym mogą być tworzone oddziały integracyjne i specjalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy wymaga zgłoszenia wklejenie papierowego plakatu na istniejącym ogrodzeniu placu budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy wzrost wynagrodzeń w służbie zdrowia obejmuje kapelanów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy zarząd stowarzyszenia może zmienić politykę rachunkowości wstecz, czyli przed podpisaniem dokumentów finansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy zwolnienie z długu przyszłego generuje przychód podatkowy w momencie podpisania porozumienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką gęstość przyjąć dla odpadów podkładów kolejowych potrzebną do ustalenia masy odpadów w tonach?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować do sprzedaży hurtowej wypalonej przez podatnika kawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jaki dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych należy się pracownikowi zatrudnionemu w równoważnym systemie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jakie czynności powinno wykonać biuro rachunkowe w celu zamknięcia działalności po śmierci właściciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie działania powinien podjąć organ właściwy dłużnika, czy może wystąpić do starosty o zwrot prawa jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jakiej treści powinna być uchwała rady powiatu dotycząca przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł być zatrudniony na stanowisku nauczyciela wspomagającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł nauczać WOS-u?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne