Questions and answers

W jaki sposób można wyegzekwować wniesione przez gminę opłaty z masy spadkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Co należy zbadać w oleju z transformatora, aby sprawdzić obecność związków PCB?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Co zrobić ze środkami na podwyżki pielęgniarek przebywających na zwolnieniach lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy administracyjni pracownicy SPZOZ muszą być obecni w pracy 12 listopada 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy dla wyliczenia środków na uczniów oddziałów integracyjnych można przyjąć dodatkowe wydatki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy dochody uzyskane z pracy na terenie USA podlegają opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy doradztwo zawodowe obejmuje uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy dyrektor, który został radnym może objąć stanowisko wicedyrektora i pełnić funkcję radnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy dyrektor może skierować nauczyciela przebywającego na urlopie uzupełniającym na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może nie zgodzić się na pójście nauczyciela na urlop dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może wręczyć nauczycielce będącej na urlopie dla poratowania zdrowia wypowiedzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zabronić umieszczenia statutu szkoły na stronie internetowej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy działki, które gmina planuje nabyć nieodpłatnie od PKP mogą wchodzić w skład terenów zamkniętych objętych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy istnieje definicja legalna garażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy jest podstawa do odmowy skierowania do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy konieczne jest wyrównanie płacy asystentki stomatologa, jeśli w 2017 r. zarabiała 3000 zł brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy możliwe jest zwolnienie z odpłatności za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy można bibliotekarza wezwać do szkoły w celu przekazania odpowiedzialności za zbiory biblioteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można zatrudnić osobę z Ukrainy, ubiegającą się o pobyt, która nie otrzymała jeszcze stempla w paszporcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy na budowę reklamy wymagana jest decyzja o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy należy się dodatkowy urlop dla pracowników socjalnych przy zmianie zakładu pracy, stanowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy należy wszcząć postępowanie w sprawie zmiany decyzji dotyczącej zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielowi można udzielić urlopu uzupełniającego w dni wolne od zajęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczyciel pracujący w dwóch szkołach powinien otrzymać odprawę w związku z likwidacją gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy nauczyciel za pracę w święto powinien otrzymać dzień wolny czy dodatkowe wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy odprawę w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej można wypłacić wraz z pensją?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy organ prowadzący musi obligatoryjnie wypłacać nauczycielom dodatek motywacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy po 5.10.2018 r. można jeszcze sprzedać lokal mieszkalny najemcy bezprzetargowo przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy pracodawca może zatrudnić emeryta na umowę o pracę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien spełnić obowiązek informacyjny wobec pracownika, w przypadku gdy zatrudnił go ponownie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy pracodawca powinien sporządzić dwie informacje o warunkach zatrudnienia dla pracownika niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy przedsiębiorca może zostać wyrejestrowany z VAT i nadal korzystać ze zwolnienia podmiotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy przedsiębiorca powinien zgłosić się do odpowiedniego urzędu we Francji w celu pokrycia ubezpieczenia za pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy przedstawicielstwo zagranicznej spółki powinno posiadać własny NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy publiczny szpital musi opłacać abonament RTV od każdego odbiornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy szpital, który jest zamawiającym jest zobowiązany do zakupu wszystkich produktów wskazanych w umowie z dostawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy urodzenie kolejnego dziecka w trakcie urlopu wychowawczego powoduje jego przerwanie lub zawieszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy usługi windykacyjne i detektywistyczne mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 listopada 2018 r., Kłos Piotr | Aktualne