Questions and answers

Czy kwotę alimentów należy wliczyć do dochodu rodziny ustalając prawo do SZO?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy matce pobierającej zasiłek macierzyński przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy montaż promienników grzewczych stanowi modernizację budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy motocykl krosowy, który jest pojazdem niepodlegającym rejestracji, spełnia warunki jako nowy środek transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można refakturować usługi w późniejszych okresach rozliczeniowych ?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi z orzeczeniem o niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy można zastosować jednolitą stawkę VAT na sprzedaż całego domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy należy przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy na rok 2018 należy przyznać pracownikowi dodatkowe 10 dni urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy nauczycielowi, który prowadzi własną działalność gospodarczą przysługuje zasiłek na zagospodarowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za nadgodziny, jeżeli skorzystał ze zwolnienia na zdrowe dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nieodpłatne pełnienie funkcji prokurenta w spółce jawnej generuje przychód po stronie wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy od radnych należy uzyskać zgody na przetwarzanie danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy osoba z III grupą inwalidzką z 1992 r. na stałe jest osoba niepełnosprawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy pracodawca może skrócić dzień pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca narazi się na konsekwencje naruszenia RODO jeżeli klauzula informacyjna została wywieszona na tablicy ogłoszeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy pracodawca uprawniony jest do przetwarzania danych o niekaralności pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy przy wyliczaniu normalnego wynagrodzenia za dyżur lekarza należy uwzględnić dodatek za stopień naukowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy spółka może planować wysokość dopłat we wrześniu roku bieżącego na kolejny cały rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy stanowisko sanitariusza – noszowego można zakwalifikować do grupy innej niż pracownicy działalności podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy stowarzyszenie mieszkańców może zwolnić od CIT składki członkowskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy szyby ze szklarni przydomowej należy zaliczać do odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy świadczenie dobry start uznać należy za nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy tzw "paski wynagrodzeń" powinny być opatrzone pieczątką i podpisem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy w roku szkolnym 2019/2020 można włączyć szkołę podstawową do innej szkoły podstawowej i utworzyć tam filię?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy wyjaśnienia na pytania zadane przez wykonawcę można zamieścić na stronie internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy wypłatę zaległego zasiłku macierzyńskiego dolicza się do dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy w związku z dofinansowaniem należy rozpatrywać kwoty brutto czy netto do odliczenia podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy z tytułu drugiej umowy zlecenia zleceniobiorca także będzie podlegał obowiązkowo jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Gdzie powinien rozliczyć się duński rezydent prowadzący działalność na terenie Danii oraz Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku prowadzenia działalności w ramach pensjonatu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak długo należy przechowywać protokoły z przeglądu hydrantów i gaśnic?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie uprawnienia są wymagane do obsługi wentylatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jaki jest dokładny okres przechowywania kopii elektronicznych dzienników lekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jaki powinien być skład rodziny w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jaki system czasu pracy należy wprowadzić przy zróżnicowanym zapotrzebowaniu na pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć rezygnację Klienta z zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć wydatki związane z rejestracją w systemie LEI?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć zakup przez gminę tabletów dla rady?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy opodatkować budynek wynajęty osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak należy wykazać w księgach rachunkowych zakup systemu kamer?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy zaksięgować umowę sponsoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak opodatkować usługę udzielenia licencji na film?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidło na gruncie ustawy VAT rozliczyć transakcje zakupu i sprzedaży usług reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo wprowadzić w zakładzie równoważny system czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć w kosztach zakup przedsiębiorstwa w postaci apteki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozpoznać usługę sprzątania stoiska na targach, które odbyły się w innym kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne