Questions and answers

Jakim dokumentem powinien okazać się pełnomocnik rodzica do reprezentowania w szkole jego dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jakim ubezpieczeniom podlega przedsiębiorca, który pobiera zasiłek macierzyński?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak powinien postąpić zleceniodawca, jeśli zleceniobiorca nie otrzyma świadczenia rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenia na nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo refakturować na unijnego kontrahenta koszty transportu zakupionego przez niego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak ustalić wynagrodzenie za pracę nadliczbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak wyliczyć 3000 Mg składowanych odpadów rocznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Nieć Anna | Aktualne

Kiedy ująć korektę (odwrotne obciążenie), jeśli przyczyną korekty była nieprawidłowa kalkulacja wartości prac?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kto jest administratorem danych osobowych pozyskanych z monitoringu miejskiego, gmina czy straż miejska?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto jest pracownikiem młodocianym w rozumieniu przepisów prawa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Na jakich kontach należy zaksięgować zakupione konie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

W jakim terminie nauczycielowi przysługuje wypłata dodatku motywacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jaki sposób można ustalić tożsamość właściciela rachunku w celu podjęcia dalszych czynności?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo powinny być archiwizowane projekty i dokumentacje geologiczne zatwierdzane przez starostę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Z jakich składników należy wypłacić wynagrodzenie pracownicy powracającej z urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Co należy rozumieć przez pojęcie „oryginał oświadczenia w postaci dokumentu elektronicznego”?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Co oznacza zachowanie formy pisemnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po 18.10.2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający, gdy wykonawca złożył nieaktualne zaświadczenie z US?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy ceny jednostkowe, które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym wykonawcy podlegają uzupełnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Funka Łukasz | Nieaktualne

Czy dochód w postaci wynagrodzenia za praktykę dziecka powinien być uznany za dochód dziecka czy rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy do dochodów nieopodatkowanych zaliczyć należy należności z tytułu alimentów od września do grudnia 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy główny księgowy instytucji kultury może mieć laptopa czy musi mieć komputer stacjonarny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Czy instalacja wymaga pozwolenia, w przypadku gdy nie jest przekroczony próg zużycia LZO?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy jest możliwość zwolnienia z obowiązku fiskalizacji sprzedaży wysyłkowej za pomocą pośrednika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można udostępnić zleceniobiorców do dozoru obiektu innej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy obcokrajowcowi można przyznać świadczenia do końca zakresu zasiłkowego, czy do końca ważności karty pobytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy obcokrajowiec przyjeżdżając do Polski na podstawie wizy, wydanej w celu odbycia studiów może pracować legalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy osoba niebędąca nauczycielem nabywa prawo do na nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pielęgniarka szkolna może podawać uczniom leki przeciwbólowe w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy pracodawca może nie wypłacać pracownikowi zaliczki na poczet wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy pracodawca powinien udzielić urlopu szkoleniowego pracownikowi, który uzupełnia kwalifikacje z własnej inicjatywy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy pracownikowi należy wypłacić jubileusz za 30 lat pracy, pomimo faktu, że przebywa na emeryturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy przyznać świadczenia wychowawcze na cały okres zasiłkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy spółka powinna rozpoznać WNT, jeśli towar nie trafia bezpośrednio do spółki (jest przeładowywany)?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne