Questions and answers

W jaki sposób prawidłowo rozliczyć w VAT zakup od firmy UE, a potem sprzedaż firmie Białoruskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy przedszkole może przygotowywać posiłki dla uczniów szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak ująć w deklaracji VAT zakup próbek poza unią europejską?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wynajem na ternie UE urządzeń w celu demontażu należy potraktować jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy wysokość świadczenia socjalnego przysługującego nauczycielowi może być zróżnicowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy z nauczycielem stażystą należy zawrzeć umowę o pracę na okres trwania stażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Chojnacki Jan | Nieaktualne

Kto odpowiada za wypadek pracownika firmy zewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne matce dziecka, która ma ograniczoną władzę rodzicielską?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy w treści planu BIOZ można zawrzeć informacje o stosowaniu kar finansowych w przypadku naruszeń planu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak sformułować karę porządkową upomnienia dla nauczyciela, który niedbale prowadzi dokumentację szkolną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w momencie rozszerzenia działalności szkoleniowej o kursy online, podatnik ma obowiązek rejestracji do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaki wymiar urlop wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu od września do kwietnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć fakturę od operatora telekomunikacyjnego - w czasie czy bezpośrednio w kosztach okresu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy za pierwszy rok działalności mogę sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wysokość przesłaniania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy wprowadzanie "czystej" deszczówki do ścieków przemysłowych należy traktować jako rozcieńczanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Antoniak Joanna | Nieaktualne

Co oznacza zgodnie z art. 26 u.o. miejsce nieprzeznaczone do magazynowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Za który miesiąc zasiłku chorobowego liczyć uzysk dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy organ może odmówić wydania nowej decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy pracę w gospodarstwie rolnym zalicza się nauczycielowi do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy wykorzystywanie magazynu na maszyny rolnicze jako magazyn na książki oznacza zmianę sposobu użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Jak na koniec 2018 r. ująć w księgach protokół likwidacji zapasów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy premię należy uwzględnić w podstawie wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy spełnione są przesłanki do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy piętro i poddasze nieużytkowe można uznać za jedną kondygnację?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy usługi na turbinach wiatrowych są opodatkowane u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nieruchomość wniesiona jako wkład do spółki jawnej może być wyceniona wg wartości rynkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca ma prawo udzielić na prośbę pracownika urlopu za czas choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy dokumentacja powinna zawierać wskazanie metody techniki wyceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy odpłatna działalność lecznicza może być realizowana na podstawie umowy z zagraniczna instytucją?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy wynajem produktu firmie niemieckiej i ewentualna późniejsza sprzedaż (w Niemczech) może stanowić WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy za okres niepłatnej usprawiedliwionej nieobecności należy się pracownikowi ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu wniesienie praw autorskich do gry komputerowej aportem do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie są konsekwencje nie złożenia sprawozdania finansowego przez organizację pożytku publicznego w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów należało dołączyć pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2019 r., Stachowska Marta | Aktualne

Kto może uzyskać uprawnienia budowlane do konserwacji obiektów zabytkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2019 r., Smarż Joanna | Aktualne

Czy domy dziecka wypełniają zapisy planu o zabudowie mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne