Questions and answers

Czy przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy spółka może planować wysokość dopłat we wrześniu roku bieżącego na kolejny cały rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy stanowisko sanitariusza – noszowego można zakwalifikować do grupy innej niż pracownicy działalności podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy stowarzyszenie mieszkańców może zwolnić od CIT składki członkowskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy szyby ze szklarni przydomowej należy zaliczać do odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy świadczenie dobry start uznać należy za nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy tzw "paski wynagrodzeń" powinny być opatrzone pieczątką i podpisem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy w roku szkolnym 2019/2020 można włączyć szkołę podstawową do innej szkoły podstawowej i utworzyć tam filię?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy wyjaśnienia na pytania zadane przez wykonawcę można zamieścić na stronie internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy wypłatę zaległego zasiłku macierzyńskiego dolicza się do dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy w związku z dofinansowaniem należy rozpatrywać kwoty brutto czy netto do odliczenia podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy z tytułu drugiej umowy zlecenia zleceniobiorca także będzie podlegał obowiązkowo jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Gdzie powinien rozliczyć się duński rezydent prowadzący działalność na terenie Danii oraz Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku prowadzenia działalności w ramach pensjonatu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak długo należy przechowywać protokoły z przeglądu hydrantów i gaśnic?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie uprawnienia są wymagane do obsługi wentylatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jaki jest dokładny okres przechowywania kopii elektronicznych dzienników lekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jaki powinien być skład rodziny w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jaki system czasu pracy należy wprowadzić przy zróżnicowanym zapotrzebowaniu na pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć rezygnację Klienta z zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć wydatki związane z rejestracją w systemie LEI?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć zakup przez gminę tabletów dla rady?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy opodatkować budynek wynajęty osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak należy wykazać w księgach rachunkowych zakup systemu kamer?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy zaksięgować umowę sponsoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak opodatkować usługę udzielenia licencji na film?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidło na gruncie ustawy VAT rozliczyć transakcje zakupu i sprzedaży usług reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo wprowadzić w zakładzie równoważny system czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć w kosztach zakup przedsiębiorstwa w postaci apteki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozpoznać usługę sprzątania stoiska na targach, które odbyły się w innym kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak udokumentować taką dostawę towarów jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową lokali wyodrębnionych z wybudowanego we własnym zakresie budynku wielomieszkanioweo?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy należy na nowo ustalić podstawę zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Komu wystawić informację IFT w przypadku wynajmu samochodu za granicą, wypożyczalni czy pośrednikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Który organ jest właściwy w sprawie należności wynikających z zaliczek alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Na czym polega efekt zachęty jakościowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

W jakiej wysokości rozliczać wydatki na eksploatację samochodu użyczonego od wspólnika spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co w przypadku gdy opakowania wprowadzane na rynek niemiecki rotują pomiędzy poszczególnymi kontrahentami?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy boks zbudowany z bloczków betonowych podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy budynek produkcyjny o kubaturze 2000 m3 w jednostce osadniczej do 100 osób wymaga wody do gaszenia pożaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy dochód z tytułu zasiłku macierzyńskiego będzie dochodem uzyskanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy dodatek wiejski wypłacany nauczycielom powinien być oskładkowany w trakcie choroby, zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy dyrektor, który został wybrany na wójta powinien wziąć urlop bezpłatny na czas pełnienia funkcji wójta?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czyją własnością jest świadectwo szkolne i umowa zawarta ze szkołą?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy konta analityczne mogą spełniać rolę kont pomocniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy koszt naprawy kabla energetycznego zerwanego podczas robót inwestycyjnych zwiększy wartość inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy można dokonać zmiany do zgłoszenia budynku rekreacji indywidualnej w trakcie jego budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2018 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne