Questions and answers

Czy pożyczki wpływają na przychody lub koszty spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy psychologowi zatrudnionemu od września do listopada przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy rozpoczęcie kontroli PIP przerwało okres przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy sprzedając grunt pod budynkiem należy do ceny nieruchomości doliczyć podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy student mający zasądzone od ojca alimenty ma prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy szkolenia w zakresie pierwszej pomocy prowadzone przez lekarzy są zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze za grudzień należy wypłacić w pełnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy urząd może ujawniać informację na temat posiadanego oprogramowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy wliczyć do dochodów alimenty tylko faktycznie otrzymane?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy wypowiedzenie wręczone pracownikowi w dzień na który później przedstawił zwolnienie jest skuteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy zakup usługi Allegro Smart powinien być zaliczony do pozostałego kosztu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy z oceną negatywną wystawioną w jednej szkole nauczyciel może pracować w innej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Chojnacki Jan | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba aby mogła być zatrudniona jako pedagog szkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą likwidacja ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie wymogi trzeba spełnić, żeby wybudować na prywatnej działce leśnej leśniczówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Jaki staż wymagany jest do zajmowania stanowiska sekretarza gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy rozumieć pojęcie tajemnicy prawnie chronionej, o której mowa w art. 24 ustawy o samorządzie gminnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jak należy ująć w księgach rachunkowych u korzystającego leasing operacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak określić moment powstania obowiązku podatkowego w PCC w związku z wniesieniem dopłat w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak powinna brzmieć klauzula informacyjna dla przedstawicieli kontrahenta, wpisanych do umowy jako osoby uprawnione do kontaktu w związku z realizacją umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne

Jak prawidłowo dyrektor szkoły powinien sprawdzać obowiązek szkolny realizowany przez ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak rozliczyć krótkoterminowy wynajem nieruchomości położonych w innym kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć zakup towaru z Rosji, ale dokonany w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy podmiot może zostać zwolniony z konieczności wykonania operatu przeciwpożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Kto podpisuje wywiad środowiskowy przeprowadzony przez inny ośrodek?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Które kody z katalogu odpadów należy traktować jako palne, a które jako niepalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Nieć Anna | Aktualne

Pod jakim kodem wytwórca powinien przekazywać odpady w postaci kartonów oklejonych taśmą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jakim paragrafie budżetowym należy ująć usługę nadzoru inwestorskiego związanego z remontem drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

W jaki sposób należy opisywać odpady komunalne selektywnie zbierane w przedsiębiorstwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

W jaki sposób należy zagospodarować osad, który został wydobyty podczas konserwacji rowu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Za który miesiąc należy doliczyć dochód z tytułu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Z jakich aktów prawnych wynika odpowiedzialność pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dostosowania do sprawdzianu ósmoklasisty powinny był przyjęte uchwałą rady pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły lub wójt może uczestniczyć bez zaproszenia w zebraniu związkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług z zakresu bhp jest działalnością regulowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy główny akcjonariusz spółki akcyjnej powinien zapłacić PCC z tytułu pożyczki udzielonej mu przez spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy kierowca karetki może pracować dwa razy po 12 godzin w systemie dyżurowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy księdzu zatrudnionemu w szkole przysługuje wynagrodzenie za udział w rekolekcjach szkoleniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy lekarzowi, specjaliście mikrobiologii lekarskiej, przysługuje wzrost wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 6750 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy możliwe jest rozwiązanie stosunku pracy w związku z nabyciem uprawnień rentowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy można odliczyć podatek VAT od wykonania modernizacji placu zabaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można podjąć zawieszone na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. postępowanie, w oparciu o art. 97 § 2 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można ustalić prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy przyznać świadczenie wychowawcze na drugie dziecko na okres zasilkowy 2018/2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy od 1.01.2019 r. jest możliwość umknięcia podatku od dywidendy wypłaconej zagranicznemu kontrahentowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy od 1.01.2019 r. podmioty krajowe będą zwolnione z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy ograniczenia w zakresie czasu trwania umowy na czas określony znajdują zastosowanie do pracownika emeryta?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2018 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne