Questions and answers

Czy zawiesić postępowanie wobec braku możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2018 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy z pracownikiem, który zamierza przejść na emeryturę można rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jaka powinna być data zakończenia umowy z nauczycielem, który przechodzi na świadczenie kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jakich księgowań w roku 2018 spółka powinna dokonać aby skorygować błędy roku 2017?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakie dane osobowe uczniów powinny być wpisane na liście uczestników wycieczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien spełniać kandydat na dyrektora miejskiej biblioteki publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na wspólnikach i spółce w przypadku sprzedaży wszystkich udziałów osobie fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie są zasady udzielania urlopu na przygotowanie rozprawy doktorskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak interpretować § 9 ust. 4 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2018 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT wystawić i rozliczyć fakturę za nadzór nad montażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy księgować zakup usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy zaksięgować wpis kapitału spółki w KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2018 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Jak naliczyć pracownikowi wynagrodzenie za dzień, w którym pracownik udał się do lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie dla nauczyciela, który przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak opodatkować podatkiem akcyzowym krajankę tytoniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo rozdysponować nadwyżkę kwoty na podwyżki dla pielęgniarek?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2018 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Jak rozliczyć transakcję łańcuchową (Polska - Włochy - USA; transport organizuje podmiot ostatni)?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak ustalić status małego podatnika dla spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową WNiP sfinansowanych kredytem oraz dotacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wykazać rozbieżności wypłaconych już wynagrodzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2018 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie za listopad dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo w wymiarze 7/18?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak wystawić ocenę za okres stażu nauczycielowi, który w trakcie stażu został przeniesiony do innej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jeśli z trzech stron postepowania kara powinna zostać nałożona na jedną, to jak należy postąpić z pozostałymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2018 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Kto podpisuje wniosek o zmianę planu finansowego w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Na czyj wniosek prezes UZP może wszcząć kontrolę postępowania o udzielenia zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2018 r., Funka Łukasz | Nieaktualne

Na podstawie jakiej dokumentacji dyrektor uznaje pracownikowi wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy potraktować przerwę w zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć wymiar godzinowy urlopu osoby niepełnosprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

W jaki sposób zgodnie z RODO przekazywać dane osobowe pracowników firmie szkoleniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Z jaką stawką VAT wystawić fakturę dla odbiorcy usługi z Ukrainy za usługę na odcinku Hiszpania - Warszawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Co jest podstawą ujęcia wierzytelności w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy aspekt ekonomiczny jest podstawą do odstąpienia od zasady zachowania hierarchii postępowania z odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy dodatek dla sieroty zupełnej jest dochodem w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Lachiewicz Wojciech | Nieaktualne

Czy jest podstawa do przyznania opału dla wnioskodawcy przebywającego w ośrodku dla uzależnionych od alkoholu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy konieczne jest wstrzymanie wypłaty zasiłku dla opiekuna w przypadku choroby opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy limit dotyczący leasingowanych samochodów dotyczy także podmiotów, które zajmują się wynajmem samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można wystąpić o zwrot podatku VAT w terminie 60 dni, pomimo, że w deklaracji nie jest wykazana sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można zbliżyć się z budową budynku jednorodzinnego na 1 m do granicy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy nabycie kiosku należy opodatkować PCC, jeżeli sprzedający był zwolniony z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy nauczycielowi, który przy zatrudnieniu nie otrzymał pisemnie zakresu obowiązków można taki zakres wydać?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nauczycielowi należy się ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 grudnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne