Pytania i odpowiedzi

Czy dyrektor przedszkola ma prawo do przydzielenia sobie doraźnych zastępstw nieobecnych nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak kwalifikować wypadek w autobusie miejskim w czasie powrotu pracownika po szkoleniu z zakładu pracy do domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy po zakończeniu urlopu uzupełniającego nauczycielka może rozpocząć urlop wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy PSZOK będzie miał obowiązek przyjmowania np. odpadów o kodzie 20 01 13*, 20 01 27*, 20 01 19*?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy informacja o wymiarze urlopu bezpłatnego powinna zostać sprostowana w świdectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy za okres urlopu wychowawczego pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracodawca może żądać od kandydata przedłożenia oświadczenia o stanie zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak ustalić kwotę potrącenia komorniczego z nagrody uznaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy w świadectwie pracy należy wpisać dane komornika prowadzacego egzekucję z wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy usunięcie krzewów z ogrodów działkowych wymaga uzyskania zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe na wniosek pracownika wliczamy do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy kwiaty lub słodycze stanowią przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jaką kategorię obiektu winna posiadać rybaczówka - obiekt służący prowadzeniu racjonalnej gospodarki rybackiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Co grozi starostwu za brak operatu wodnoprawnego w aktach archiwalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy objęcie udziałów w zamian za niespłaconą pożyczkę podlega opodatkowaniu CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spółki osobowe mogą stanowić podmioty powiązane?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy rozwiązać umowę z nauczycielem, który od dnia zatrudnienia przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy opłata za korzystanie ze znaku towarowego stanowi przychód z zysków kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak długo należy przechowywać prace egzaminacyjne słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak długo należy przechowywać jednostkowe karty rozliczeń godzin ponadwymiarowych pojedynczych nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć zleceniobiorcę w związku z korektą rozliczeń ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób wykonawca powinien uzupełnić dokument podmiotu trzeciego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy każdy z członków konsorcjum musi wykazywać brak podstaw do wykluczenia z postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Co to jest jurta?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy za pracę w szóstym i siódmym dniu tygodnia przysługują nauczycielowi dni wolne do końca roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dyrektor szkoły nie będący nauczycielem jest pracownikiem samorządowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Co powinien zawierać wniosek na przetwarzanie odpadów poza instalacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy w arkuszu ocen ucznia wpisuje się informację, że uczeń został przeniesiony do innej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy złożenie wniosku o pozwolenie na budowę jest wszczęciem postępowania w tej sprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Jakie dokumenty są wymagane na zbieranie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych są obowiązkowe dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie są konsekwencje niepoinformowania WIOŚ o dacie oddania instalacji do użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy transakcja zakupu we Włoszech z bezpośrednią wysyłką i sprzedażą do Francji jest transakcją trójstronną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Ile dni urlopu przysługuje nauczycielowi, któremu przypadło w udziale pełnienie funkcji dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak obliczyć dochód do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy wypełnić świadectwo pracy pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne