Questions and answers

Czy oświadczenie o zakazie wykonywania polowania można złożyć e-puapem i podpisać profilem zaufanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy podatnik prowadzący studio tatuaży musi od 01.07.2021 r. posiadać kasę online?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy przekazanie nienależnie otrzymanego przelewu prawidłowemu odbiorcy generuje negatywne skutki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy rodzice dzieci mogą przekazywać środki na kolonie dzieci w formie bonu turystycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy składki na ubezpieczenie społeczne mogą zwiększać stratę poniesioną w danym roku podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy SP ZOZ może w ciągu roku dokonywać zmian planu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy szkolne pielęgniarki muszą prowadzić dokumentację medyczną w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy urlop bezpłatny należy odliczyć od wymaganego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy w 2022 roku można ogrzewać domek gospodarczy lub letniskowy kominkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy wniosek rady rodziców o utworzenie rady szkoły może zostać odrzucony?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy wójt może klasyfikować przedsięwzięcie pod kątem potencjalnego oddziaływania na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy wspólnicy spółki jawnej mogą opłacać swoje zaliczki na podatek dochodowy z konta spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zabytkowy pojazd z zamontowanym HDS podlega dozorowi technicznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Do jakiego US należy złożyć CIT-10Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Do której grupy zaliczyć urządzenie LED przeciw komarom?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaka jest metodologia liczenia masy średniorocznej przez autoryzowanego przedstawiciela w zakresie sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaka jest procedura wdrożenia zdalnego nauczania w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w związku z Covid-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaka są różnice zawartości map, o których mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 i pkt 3a u.o.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jakich czynności powinna dokonać spółka jawna, która powstanie na mocy umowy dwóch spółek z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie dokumenty powinien złożyć w szkole uczeń z zagranicy, by zostać przyjęty do szkoły branżowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje są wymagane od lutowaczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie przepisy regulują finansowanie kursów umiejętności zawodowych organizowanych przez placówkę publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie skutki w VAT miałaby zmiana przeznaczenia użytkowania samochodu osobowego w leasingu na 2 miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak należy prawidłowo ustalić kwotę dochodu uzyskanego z tytułu zasiłku dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak należy ująć w klasyfikacji budżetowej wydatek na wkład do spółki SIM?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak ująć w klasyfikacji budżetowej wydatek poniesiony na opinię sporządzoną przez biegłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak wyglądał wzór świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z roku 1974?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak wyliczyć cenę 1 kwh do ryczałtu do dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak zalegalizować zabudowę logi wykonanej w latach 1999-2003 w budynku wielorodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Kiedy dokonać wyrównania zasiłku stałego wnioskiem w związku z utratą alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Kiedy należy przedstawić wypowiedzenie dyrektorowi szkoły i na jakich warunkach będzie zwolniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy należy żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Kiedy nauczyciel może skorzystać z zasiłku kompensacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Kiedy powinna być ustalona podstawowa kwota dotacji na dany rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne