Questions and answers

Jakie dokumenty medyczne od 1 stycznia 2019 r. muszą być prowadzone w postaci elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jakie są zasady stosowania produktu ubocznego - osadów z mycia i czyszczenia buraków?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jakie składniki wynagrodzenia powinny zostać uwzględnione w podstawie odprawy emerytalnej nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą rozwiązanie spółki cywilnej i podział jej majątku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaki jest zakres obowiązków dyrektora szkoły, który nie jest nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaki wystąpi rodzaj zabudowy, jeśli rolnik zbuduje garaż na terenie działki, gdzie posiada budynek mieszkalny, budynki gospodarcze i usługowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Jak odliczyć VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją, jeśli minęły trzy miesiące od dnia otrzymania faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak policzyć dochód do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak powinien zostać opodatkowany wynajem lokalu niemieszkalnego wprowadzonego do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak powinna wyglądać faktura wystawiona przez podatnika świadczącego usługi budowlane za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego dla nauczyciela, który przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela, który pełni jednocześnie funkcję kierowniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak w praktyce powinno funkcjonować podpisanie e-sprawozdania za 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Pod jakim kodem zaklasyfikować odpady pochodzące z czyszczenia utwardzonego placu przedsiębiorstwa X?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jakich pozycjach w zaświadczeniu ZUS Z3 należy wykazać poszczególne składniki wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć średnią liczbę godzin ponadwymiarowych przypadających na etat nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób należy ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego przysługujący nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

W jaki sposób należy zmienić stanowisko starszego woźnego na robotnika gospodarczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób podmioty powiązane rozliczają podatek z budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Za który miesiąc należy doliczyć dochód uzyskany w sprawie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Co należy uczynić w sytuacji, kiedy nauczyciel nie pojawia się w pracy i nie posiada zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Co zrobić, gdy zachodzą dysproporcje pomiędzy częściami składowymi ceny, ale cena łączna nie jest rażąco niska?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy brama oddymiająca może zastąpić jedno z wyjść ewakuacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy decyzja o niepozbawieniu pracownika premii mogła być podjęta ustnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy do stażu pracy wlicza się okres przebywania na urlopie wychowawczym i pobierania zasiłku wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może narzucić nauczycielowi termin wykorzystania urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy gmina może spełnić obowiązek informacyjny w sposób "warstwowy" tj. przekazywanie informacji częściami?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy informacja od administracji cmentarza jest wystarczająca, aby odpis aktualizujący ująć w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy inwestor obecnie chcąc uzyskać pozwolenie na budowę musi najpierw uzyskać decyzję o wyłączeniu z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość pozostawienia butli gazowych w kilku lokalach mieszkalnych w budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy klasa w szkole ponadgimnazjalnej może mieć w ciągu 3 godziny wychowania fizycznego jednego dnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy kosze upominkowe mogą być kosztem bilansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy kwota odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych może być zaokrąglona, np. do pełnych złotych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy można połączyć dwie działki, by zbilansować teren projektowanej inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie dobry start?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy można udzielić urlopu nauczycielowi, który nie ma zdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można zaliczyć pracownikowi samorządowemu szkoły pracę w gospodarstwie rolnym rodziców

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy należy drukować faktury elektroniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy wystawić PIT-8C dla kontrahentów, którym przekazano upominki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy nauczyciel, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne może korzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczyciela można przenieść do innej placówki, jeśli nie otrzyma tam tego samego wymiaru zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielom zatrudnionym na część roku na zastępstwo przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel szkoły feryjnej, który został dyrektorem szkoły, powinien mieć naliczany urlop wypoczynkowy od nowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczyciel zawieszony przez dyrektora szkoły może odejść na świadczenie kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne