Questions and answers

Czy w jednej umowie na zastępstwo można wskazać zastępstwo trzech pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownica może zrezygnować z urlopu rodzicielskiego łączonego z pracą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zapytanie o znajdujące się na działce złoża kopalin należy traktować jako informację o środowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy zmiana na stanowisku kierownika budowy wymaga zgody zamawiającego/inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy w budynku gospodarczym mogą znajdować się pokoje agroturystyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy wizja w terenie może odbyć się dopiero po zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jak należy określać zakres przedsięwzięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy spółka ma obowiązek rejestracja w CRPA w związku z posiadaną mikro instalacją fotowoltaiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można amortyzować maszyny, które wykorzystywana są w pracach rozwojowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Co należy zrobić z decyzją uchylającą prawo do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy i za jaki okres żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

W jakiej wysokości przysługuje urlop pracownikowi zatrudnionemu w GOPS jako opiekunka osób starszych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie studia uprawniają do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób i od kogo dochodzić nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy dla budynku letniskowego projektant musi sporządzić charakterystykę energetyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

W jaki sposób dokonać prawidłowego wyliczenia wskaźnika EBITDA?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego może być wydany bez uzasadnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

W jakiej formie pracownik może składać wnioski urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawkę składki wypadkowej zastosować w przypadku przejęcia zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Gdzie znajdziemy przepisy regulujące, jakie wymogi techniczne musi spełnić zabudowa rekreacji indywidualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy gmina może rozwiązać umowę z beneficjentem na wymianę źródeł ciepła?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak powinien postąpić zamawiający, gdy w ofertach zastosowano nieprawidłową stawkę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Wrona Katarzyna | Aktualne

Czy organ może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia operatu wodnoprawnego o datę jego wykonania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Stachowska Marta | Aktualne

Jak ustalić datę udzielenia pomocy de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy w przypadku zmiany kierownika jednostki konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy nadpłacone wynagrodzenie można rozliczyć z wypłaty z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy do dobrowolnego ubezpieczenia społecznego można przystąpić wstecznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy modernizacja komputera, jako środka trwałego, stanowi zwiększenie jego wartości początkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Romaniuk Joanna | Aktualne

Czy organ powinien wszcząć postępowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy pracodawca po zmianie siedziby może automatycznie zmienić pracownikom koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nauczycielce zatrudnionej na zastępstwo będzie przysługiwał zasiłek macierzyński?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jaki sposób zobowiązać właściciela lasu do wycięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy wartość lokali mieszkalnych z prawem spółdzielczym należy ewidencjonować w środkach trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy dodatek z tytułu przekroczenia doby pracowniczej ma wpływ na urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy możliwe jest odstąpienie od umowy w sprawie zamówienia publicznego w części?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Wrona Katarzyna | Aktualne

Co powinien obejmować zakres wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy na podstawie orzeczenia ZUS jest możliwe przyznanie matce świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT w przypadku otrzymania odszkodowania za wywłaszczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy zleceniodawca powinien zgłosić do ZUS każdą umowę zlecenia z tą samą osobą?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy pracodawca może w dowolnym momencie zmienić okres rozliczeniowy obowiązujący pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy wykładowca wystawiający fakturę za szkolenie studentów może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy należy wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wstrzymania wypłat dodatku mieszkaniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne