Questions and answers

New Czy pracodawca musi uzyskać zgodę pracownika na udostępnianie jego danych podmiotowi zewnętrznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

New Czy pracownik może odebrać dzień wolny za 1 maja w innym dniu niż ustalony przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

New Czy pracownik może wykorzystać najpierw urlop bieżący, a następnie urlop zaległy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

New Czy pracownik może wyrazić zgodę na potrącanie z wynagrodzenia należności za mandaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

New Czy spółka szwajcarska musi zarejestrować się jako podatnik VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

New Czy stronie należy wydać decyzję o nienależnie pobranym świadczeniu rodzicielskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

New Czy uczeń podlega klasyfikacji rocznej skoro nie ma klasyfikacji śródrocznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

New Czy udział w programach edukacyjnych oraz wykłady dla lekarzy podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

New Czy w ramach kompetencji starosty jest ustalenie klasyfikacji odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

New Czy wyjaśnienia rażąco niskiej ceny mogą być złożone pisemnie i przesłane pocztą?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

New Czy wynagrodzenie wypłacone na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o prawie górniczym podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

New Do jakiej kwoty można potrącić z wynagrodzenia ratę pożyczki, którą pracownik otrzymał od pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

New Jakiego zakresu robót może dotyczyć zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Kardas Bartłomiej | Aktualne

New Jakie skutki nastąpią w przypadku gdy dojdzie do zakupu dzierżawionych przez spółkę sieci ciepłowniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

New Jakie skutki podatkowe niesie za sobą zwrot aportu spółce z o.o. ze spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

New Jak kalkulować dochód w działalności koła łowieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

New Jak należy prawidłowo dokonać wykreślenia z ewidencji uczniowskiego klubu sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

New Jak należy ująć wykup sieci wodno-kanalizacyjnej w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

New Jak naliczać zwolnienie z tytułu 30% diety podczas pracy w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

New Jak poprawnie obliczyć wysokość zasiłku stałego i okresowego z tytułu nadpłaty zasiłku dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

New Jak prawidłowo obliczyć miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy w firmie usługowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

New Jak prawidłowo wykazywać w CIT-8 odsetki wyłączone z kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

New Jak rozliczać świadczenia przekazywane członkowi zarządu (nierezydentowi) zatrudnionemu na podstawie powołania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

New Jak ustalić wartość początkową nieruchomości uzyskanej w darowiźnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

New Jak wykazywać koszty związane z zakupem oraz koszty związane z posiadaniem i utrzymywaniem nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

New Jak wyliczyć koszt przy sprzedaży aportowanej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

New Jak wyliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego po zmianie częstotliwości wypłaty premii?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

New Jak zwrócić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną koszty dojazdu do firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

New Kiedy dojdzie do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

New Kiedy można skreślić ucznia z listy uczniów szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

New Komu wypłacać dodatek mieszkaniowy, gdy umiera jedyny właściciel domu (zarządca budynku)?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

New Kto ponosi koszty przesyłania duplikatu świadectwa pocztą?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

New W jakim terminie OPS może wejść się w spór kompetencyjny, czy jest jakiś proceduralny termin?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

New W jaki sposób można zmienić pracownikom wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

New W jaki sposób stosować ulgę na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

New Co powinien zrobić zamawiający, jeżeli wykonawca złożył sam załącznik do oferty bez samej oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

New Co zrobić z nadpłatą z tytułu czynszu za mieszkania komunalne jeżeli lokator zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Komarnicki Michał | Aktualne

New Czy butelki wrzucone do recyklomatu należy traktować jako odpad komunalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne