Questions and answers

Czy mogę ogrodzić siatką leśną na czas do rozpoczęcia budowy działkę budowlaną o klasie użytku RIIIa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy prowadzenie wykładów z zakresu BHP na uczelni wyższej może być zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma sprzedaż w Polsce zagranicznych winiet (uprawniających do jazdy po drogach w innych krajach)?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy wpłaty od wspierających internetowy portal ekologiczny podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaki organ jest właściwy do wydania decyzji dotyczącej zapewnia posiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak ustalić obowiązek podatkowy dla faktury z tytułu wynajmu samochodu, jeśli została wystawiona po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy strajkujący nauczyciel powinien w czasie strajku przebywać w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu importu usług usługi ubezpieczeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż towaru na próbę na rzecz zagranicznego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na kompleksowe ubezpieczenie, wykonawca ma prawo korzystać z podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Jak opodatkować nieodpłatne przekazanie towarów na rzecz fundacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel chemii w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaki jest tryb postępowania prawnego w sytuacji zmiany nazwy zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel, który pracuje w przedszkolu specjalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Ile godzin dziennie w czasie strajku powinien przebywać w szkole nauczyciel?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jaki wymiar urlopu należy się nauczycielowi, który spędził rok na urlopie dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy wyznaczyć pensum łączone pedagogowi szkolnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel pełniący funkcję dyrektora może pracować w innej szkole niepublicznej na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Jaką stawką opodatkować dostawę mąki na cele produkcji karmy dla zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czyje dane powinny znajdować się na fakturze, jeżeli nabywcą i płatnikiem są dwa różne podmioty?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinna zajmować nauczycielka zatrudniona na stanowisku pedagoga szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy jest określony czas trwania jednostki lekcyjnej praktycznej nauki zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje musi posiadać kandydat na dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak powinna wyglądać klauzula informacyjna na Facebooka dla szpitala rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Kiedy należy zorganizować drugi termin egzaminów klasyfikacyjnych uczniowi klasy trzeciej liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Na jakich zasadach dyrektorowi przysługują płatne zastępstwa za nieobecnego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy naliczone zaliczki należy wyksięgować, jeśli nie zostały zapłacone, a rok podatkowy zamknął się stratą?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy każdy przewóz towarów niebezpiecznych wymaga stosowania przepisów ADR?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy należy się odprawa trzymiesięczna z tytułu przejścia na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Ile wynosi opłata za pełnomocnictwo udzielone małżonkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć zakup w Szwecji i sprzedaż samochodów w procedurze VAT-marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy znając opad w mm/m2 oraz powierzchnię zredukowaną w m2 można obliczyć ilość wód opadowych z tej powierzchni?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Antoniak Joanna | Nieaktualne

Z jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej naleny dokonać opłaty za e-znaki sądowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę leasingową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy odpady o kodzie 17 06 04 i 17 09 04 zbierane w PSZOK-u mogą być składowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy starosta może przenieść decyzję o pozwoleniu na budowę kilka razy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek objęcia ubezpieczeniami wspólników spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Królikowska Joanna | Nieaktualne

Czy pracodawca nie zatrudniający osób niepełnosprawnych powinien posiadać toalety przystosowane do ich potrzeb?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy konieczne jest uzyskanie przez pracodawcę zgody pracownika na przetwarzanie danej osobowej w postaci numeru telefonu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu skutkuje obowiązkiem wpłaty na ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy przepisy prawa określają termin w jakim należy dokonać pochówku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak powinno wyglądać księgowanie płatności faktury z konta zaliczkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czym w rozumienia prawa budowlanego jest pojęcie obiektu budowlanego o prostej konstrukcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Kiedy należy złożyć deklarację VAT kwartalną, gdy likwidacja przedsiębiorstwa nastąpi w dniu 31 stycznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jakich kwotach przysługuje świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy synowa może złożyć wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy na teściową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od kiedy przyznać świadczenia rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Co się zmieniło w prawie pracy w 2019 r., a należy umieścić w regulaminie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne