Questions and answers

Czy można zastosować stawkę VAT 0%, jeśli nie ma potwierdzenia odebrania towaru przez klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy operatorzy telefonii komórkowej mogą pozyskiwać przy zawieraniu umów i przechowywać skany dowodów osobistych klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2018 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie wychowawcze na drugie dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy uchylenie decyzji o skierowaniu do DPS i o odpłatności za pobyt w DPS było zasadne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wnioskodawczyni przysługuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania na dzieci z pierwszego związku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jaka jest procedura nadania imienia sali lekcyjnej języka polskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jakie przepisy należy stosować przy przyjęciu do szkoły uczniów z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaki urlop przysługuje od nowego roku szkolnego nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jakim miesiącu i roku należy zakwalifikować przychód do podatku dochodowego od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób można udzielić urlopu uzupełniającego nauczycielowi po rocznym urlopie dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób należy prowadzić kwalifikacyjny kurs produkcji rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

W jaki sposób powinno się odbywać szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej w szkole i jego ewaluacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Co oznacza wskazanie, że nawierzchnia dróg powinna być twarda lub utwardzona?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Co w odniesieniu do fizjoterapeutów zmienia nowelizacja przepisów o działalności leczniczej z listopada 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2018 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Czy budowa ujęcia wód podziemnych wymaga pozwolenia czy zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2018 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy kara umowa związana z niewywiązaniem się z umowy stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można projektować magistralę kanalizacji deszczowej pod budynkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy naliczenie w trakcie realizacji umowy kar umownych stanowi o tym, że umowa została nienależycie wykonana?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2018 r., Strzeżyński Łukasz | Nieaktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu od września należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy odpady 02 03 04, 02 03 99 i 16 03 80 mogą być przetwarzane w biogazowni rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy przychód z otrzymanej dotacji na rozpoczęcie działalności wlicza się do limitu zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy rozdzielność majątkowa wpływa na wartość towarów handlowych ujętych w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy umorzoną część pożyczki należy wykazać w deklaracji PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wydatki związane z otwarciem nowej siedziby stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy wykonanie grodzenia upraw leśnych przez podwykonawcę jest usługą budowlaną podlegającą odwrotnemu obciążeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zleceniobiorca powinien otrzymać zaświadczenie A1?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy z ZFRON można sfinansować wykonanie oraz projekty form do wtryskarki którą obsługuje osoba niepełnosprawna?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2018 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje mu u obecnego pracodawcy, jeżeli ma staż pracy wynoszący ponad 10 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować dla usługi znakowania etykietami i paletowania choinek?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie dokumenty konieczne są do zmiany istotnej pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jakie przepisy podatkowe stosować dla umów pożyczek zawartych w roku 2012 oraz w roku 2015?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie są kompetencje rady rodziców w sprawie spotkań oraz zajęć z osobami z zewnątrz na terenie szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2018 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jak należy postąpić w przypadku zmiany kwalifikacji wypadku przy pracy z lekkiego na ciężki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić obowiązek podatkowy za okres najmu kiedy nie było umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczać pracownika oddelegowanego do pracy w Polsce z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak szczegółowo w 2019 roku powinien zostać opracowany układ wykonawczy budżetu gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak ustalić kurs waluty dla wypłaty wynagrodzenia z umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak zaklasyfikować fakturę za modernizację stołu konferencyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Kto i w jaki sposób powinien stworzyć plan urlopów dla dyrektora szkoły feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Pod jakim kodem odpadów należy oddawać uszkodzone wózki paletowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

W jakim kraju opodatkować dochody z najmu nieruchomości położonych na terenie Indonezji i Singapuru?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób można doprowadzić do przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na własność?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2018 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

W jaki sposób należy ewidencjonować czas pracy nauczycieli w szkole publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczyć, kiedy nauczyciel po zwolnieniu lekarskim rozpoczyna urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne