Pytania i odpowiedzi

Czy podatnik zwolniony przedmiotowo który przekroczy przychód 200 000 zł ma jakieś obowiązki w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy po śmierci pracownika należy wypłacić rodzinie zaległe wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy wierzyciel w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego będzie obciążony kosztami w wysokości 10%?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Hopcia Patryk | Aktualne

Czy przepisy bhp określają kto może wymieniać baterie w wózkach elektrycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy firma oczekująca na uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów może dokonać rozruchu instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Kiedy mamy do czynienia z importem usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W jaki sposób zmienić rok podatkowy spółki akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

W jakim terminie od momentu urodzenia dziecka pracownica powinna złożyć wniosek o urlop rodzicielski?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy uczeń z orzeczeniem o indywidualnym nauczaniu musi byś przypisany do oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy wykonanie 90 otworów w celu poboru ciepła podlega ograniczeniom ilościowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy ilość zbieranych odpadów nie przekraczająca 3000,00 Mg/rok dotyczy jednego miejsca zbierania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy obywatelce Ukrainy należy przyznać prawo do wnioskowanego świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jak należy wyliczyć opłatę stałą za pobór wód podziemnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy obniżenie terenu można potraktować jako urządzenie wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Czy art. 190 pr.wod. można zastosować wyłącznie poprzez wszczęcie postępowania z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy zasada łączenia ma zastosowanie, gdy pojedynczo kotły nie mają mocy min. 1,0 MW?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczać sprzedaż na zasadzie handlu obwoźnego polskiego podatnika w UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczyć dyżur kierowcy w przypadku niewypracowania nominalnego czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi, jeśli jest zatrudniony u dwóch różnych pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Od kiedy pracownica urodzona 20.09.1963 r. zostanie objęta ochroną przedemerytalną wg nowych przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Jak pielęgniarka zatrudniona na zlecenie powinna rozliczyć się z wytworzonych odpadów medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę za zakup telewizorów do ośrodka wypoczynkowego zapłaconą z rachunku bankowego ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy odliczać VAT z tytułu otrzymania faktury korygującej z powodu zmiany danych nabywcy na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Na jakiej podstawie należy ująć w PKPiR zakupione usługi subskrypcji od podmiotów z krajów innych niż Polska?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaka jest procedura nawiązania z nowym dyrektorem stosunku pracy, który obecnie zatrudniony jest w innej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy jeśli podmiot zamierza utworzyć nowe komórki lub jednostki to opinia o celowości jest uzasadniona?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Kto określa zadania z zakresu gospodarki leśnej, polegające na usunięciu wydzielającego się posuszu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Ilu jest potrzebnych przedstawicieli pracowników do wdrożenia PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaki kod nadać odpadom powstającym w wyniku przycinania papieru za pomocą gilotyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jak zaksięgować usługę wykonaną w czerwcu 2019 r., jeśli faktura została wystawiona później?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy transport wszystkich odpadów powinien być rejestrowany w systemie SEN?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy osoba zatrudniona na stanowisku "pomoc administracyjna" może pracować w Systemie Rejestrów Państwowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W którym kraju powinien rozliczyć się niemiecki przedsiębiorca, który przeprowadził się do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy CV złożone w momencie gdy nie jest otwarty konkurs na stanowisko urzędnicze powinno zawierać podpis kandydata?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jak traktować zero w odniesieniu do ilości opakowań leku, wpisane na recepcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Czy instytucja wodociągowa może żądać od klienta montażu zestawu wodomierzowego w studni wodomierzowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne