Questions and answers

Czy odszkodowania za szkody w środku trwałym wolne są od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Gdzie w sprawozdaniu budżetowym za I kwartał wykazać kwotę nadwyżki za poprzedni rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Czy oferta, która nie zawiera oryginalnego podpisu wykonawcy podlega odrzuceniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Kiedy wspólnik spółki komandytowej może odliczyć składki NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zamknąć placówkę w związku z akcją strajkową nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak postąpić w przypadku zwrotu z Holandii składek na ubezpieczenie emerytalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wierzytelność, z której zwolniony został siostrzeniec jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie branże i w jakim terminie będą zobowiązane zainstalować kasy online?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy fakturę kosztową w metodzie kasowej należy ująć w dacie jej wystawienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy istnieje możliwość aby szkoła podstawowa funkcjonowała w dwóch budynkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy spółka ma prawo do amortyzacji jednorazowej tomografu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy kwotę VAT traktuję jako NKUP czy mogę zaliczyć do KUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać nauczycielka aby mogła być nauczycielem wychowania przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel może dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie z trzy tygodniowym opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczyciel po ukończeniu 56 lat objęty jest ochroną przed zwolnieniem z pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy fakturę spółka powinna rozliczyć jednorazowo, czy przyjąć na WNIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie składniki wynagrodzenia należy potrącać nauczycielom i pracownikom za czas strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należności sporne nie powinny być uwzględniane w zaległościach netto sprawozdania RB-27?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Czy drugi z małżonków może odliczyć koszty zakupu działki oraz wydatków na budowę domu w ramach ulgi podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy operator wózka widłowego powinien przejść psychotesty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Co należy wpisać w dzienniku lekcyjnych w czasie ogólnopolskiego strajku nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Z jaką datą uchylić zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy dla celów amortyzacji należy przyjąć aktualną wycenę wartości początkowej budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w nowym czteroletnim liceum uczeń może w klasie pierwszej realizować dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy świadczeniodawca mający umowę z NFZ może zawiesić udzielanie świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych realizują swoje pensum w wymiarze 18 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy zgodnie z RODO należy opracowywać plan kontroli i czy powinno to być częścią polityki bezpieczeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy należy odwołać zajęcia indywidualne prowadzone z uczniem w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy sprzedaż usługi komunikacyjnej wraz z urządzeniem, np. routerem Wi-Fi stanowi usługę kompleksową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy należy wypłacić nagrodę jubileuszową pracownikowi, który został zatrudniony na czas zastępstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jaki jest tryb zmiany sprawozdania przed jego zatwierdzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kto jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika firmy zewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jaki sposób zwrócić byłemu zleceniobiorcy nadpłatę składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Czy projekt budowlany zamienny budynku mieszkalnego podlega sprawdzeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Czy jest możliwe przeniesienie części pozwolenia na budowę po dokonaniu podziału działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jak ująć w księgach stowarzyszenia produktu otrzymane nieodpłatnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Pod jakim kodem należy klasyfikować zużyte zawiesia tekstylne używane w firmie produkującej profile aluminiowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Majewski Grzegorz | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek sprawdzenia osoby niebędącej nauczycielem w CROD?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy należy uzyskać dochód z tytułu emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jakim rodzajem opakowania jest opakowanie ze styropianu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego dla farmy fotowoltaicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w pobliżu rowu wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jak rozliczyć umowę zlecenia wykonywaną za granicą przez cudzoziemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak określić wysokość podatku od nieruchomości od budynku biurowego wybudowanego 30.12.2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne