Questions and answers

Jakie dane powinna zawierać Karta Pacjenta w poradni fizjoterapeutycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jak należy ustalić i wypłacać wynagrodzenie dla nauczyciela, który zostanie przeniesiony w stan nieczynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak wystawić świadectwo pracy nauczycielce, która niebawem przejdzie na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak stosować regulamin ZFŚS o dofinansowaniu wypoczynku jeżeli wypoczynek dotyczy pracowników którzy są małżeństwem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy organ rozpatrując wniosek o wydanie opinii dotyczącej projektu podziału działki jest zobligowany do zawieszenia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy na pobór wody do celów pożarowych z własnego stawu potrzeba pozwolenia wodnoprawnego przy obiekcie "dom opieki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy organ powinien wygasić pozwolenie na budowę po uzyskaniu informacji od PINB?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Do kiedy należy wykorzystać urlop wypoczynkowy za 2018 rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2019 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jak powinien postąpić organ podatkowy wobec podatnika, który nie wypełnił wymaganego załącznika do deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy jest możliwa legalizacja takiego budynku przy uwzględnieniu funkcji, jaką dopuszcza plan miejscowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy do zasiłku rodzinnego należy zmienić skład rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Kim jest osoba trzecia, o której mowa w przepisach o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

W jaki sposób dokonać odliczenia podatku po rejestracji VAT i jednocześnie w okresie 2 miesięcy po otrzymaniu faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy doradca podatkowy na wezwanie Urzędu Skarbowego ma obowiązek przedłożyć dokumentację podatkową byłego klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak należy zorganizować i rozliczyć wyjazd do SPA współfinansowany z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak pracodawcy zwolnieni z wprowadzenia regulaminu wynagradzania obowiązani są regulować postanowienia płacowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może żądać od pracownika podania hasła do komputera?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy należy przyznać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy stronie należy się dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i na dojazdy bądź zamieszkiwanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak rozliczać zakup i sprzedaż dzieł sztuki od zagranicznych kontrahentów z UE i spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2019 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Od kiedy można przyznać prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy świadczenie pielęgnacyjne przysługuje małżonkowi z tytułu opieki nad niepełnosprawnym małżonkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Co oznacza, że podatnik "po roku" może wrócić do zwolnienia w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy należy wydać decyzję zmieniającą wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatku do tego zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy spółka może stosować stawkę 9% CIT, jeśli zostało do niej wniesione przedsiębiorstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sklep, który sprzedaje odzież musi wyznaczyć inspektora ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy wspólnota mieszkaniowa może podłączyć monitoring do Internetu, aby mieć zdalny podgląd i możliwość zgrywania nagrań?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Od kiedy ustalić prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest tożsamym świadczeniem z emeryturą i rentą ?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy nieodpłatne udostępnianie samochodów generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w kosztach uzyskania przychodu można ująć 100% wartości wybudowanych miejsc parkingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przekazanie zysku na kapitał zakładowy podlega opodatkowaniu jako zysk kapitałowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy należy stosować klauzulę poufności, a kiedy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Jak opodatkować umowę o dzieło, jeśli wypłata nastąpiła od firmy z Litwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dochody z umowy zlecenia uzyskiwane z Australii podlegają opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy uzyskane pieniądze wpłacone w zamian dywidendy podlegają opodatkowaniu tak jak dywidenda?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Cz pracownikowi zwolnionemu z przyczyn dotyczących zakładu pracy będzie przysługiwało świadczenie przedemerytalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy cudzoziemiec, który wnioskuje o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego musi mieć kartę pobytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości po ustaniu wspólności małżeńskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy niżej opisany sposób postępowania jest zgodny z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Jak postąpić w sytuacji, gdy po kilku miesiącach nabywcy towarów wystawiono fakturę do paragonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie prawa i obowiązki ma podatnik, który działalność prowadzi w mieszkaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy jest baza danych akredytowanych weryfikatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Na ile lat należy zawrzeć kolejną umowę z firmą audytorską na badanie sprawozdania finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy gmina można finansować wycieczki pracowników z funduszu socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne