Questions and answers

Jakie mogą być konsekwencje niewystawienia faktury pro forma?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy opłata z tytułu założenia konta na portalu pośredniczącym w udzielaniu pożyczek podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak liczyć 90 - dniowy termin uprawniający do skorzystania z ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jaki jest zakres treści raportu o stanie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy projekt stacji bazowej telefonii komórkowej powinien być uzgodniony pod względem sanitarnohigienicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jaki jest okres przechowywania dokumentacji dotyczącej ulg we wpłatach na PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy osoba pozbawiona wolności, korzysta ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością przyjęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Paszkowski Artur | Aktualne

Czy są podstawy do wstrzymania wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wezwać opiekuna prawnego do dobrowolnego zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy opiekun, który pobiera świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dziecko musi zamieszkiwać pod tym samym adresem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób powinien być zatwierdzany kosztorys inwestorski sporządzany przez zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Od jakiego miesiąca przyznać stronie prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy możliwe jest odbycie stażu zagranicznego po udzieleniu rezydentowi urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Kto podpisuje wywiad środowiskowy w sprawie pomocy dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy osoba pobierająca SZO powinna zgłosić córkę do ubezpieczenia zdrowotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jaka jest obowiązująca liczba godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, w klasach I-III i IV-VIII w roku szkolnym 2019/2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można wypłacić pracownikowi nagrodę jubileuszową przed nabyciem do niej prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż kolejnych etapów budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy rodzinny wywiad środowiskowy musi być sporządzony odręcznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy zbiorniki na ciekły azot podlegają UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy numeracja kont bilansowych ma wpływ na prowadzenie ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy cały zarząd może odmówić podpisania sprawozdania finansowego bez podania konkretnej przyczyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

W jakim terminie przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy, jeśli osoba wymagająca opieki zmarła?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy członkowie komisji socjalnej powinni mieć upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak sporządzać kartoteki ewidencji księgowej należności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Czy rozporządzenie przedłużające termin składania CIT-8 do 31.10.2019 r. dotyczy również wspólnot mieszkaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Jak należy postępować ze związkami zawodowymi w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie warunki muszą spełniać ścieki, aby klasyfikować je jako przemysłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Czy ma miejsce uzyskanie albo utrata dochodu z tytułu umowy o praktyki absolwenckie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jak sprawdzić, czy nauczycielowi można przydzielić doraźne zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy procedurę wzajemnego uznania stosuje się do homeopatycznych produktów leczniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy budowa wylotu kanalizacji do rowu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Ile kilometrów mogą przejść dzieci przedszkolne podczas pieszej wędrówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć 9 godzin pracy w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób dokonać potrącenia z wynagrodzenia w przypadku zbiegu tytułów wykonawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne