Questions and answers

Czy na budowę studni chłonnej zbierającej wody opadowe z dachu budynku należy uzyskać pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy nagrody wypłacone pracownikom z zysku podlegają ujęciu w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy doliczyć nauczycielce do stażu pracy okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy nieumorzona wartość wyburzonych środków trwałych zwiększa koszty działalności deweloperskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy okres odbywania czynnej służby wojskowej pracodawca powinien wliczyć do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy okres umożliwiający nabycie prawa do trzynastki powinien być okresem faktycznie przepracowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy osoba fizyczna dokonująca sprzedaży detalicznej w kraju, będzie zobowiązana do raportowania schematów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury dotyczącej wypłaty wynagrodzenia za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy przepisy obligują dyrektora szkoły do sporządzania zakresu czynności pedagoga i psychologa szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy przepisy obowiązujące w 1900 r. dopuszczały okna w granicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy RODO może być wskazane jako podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c)?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy rok obrotowy spółki komandytowej musi pokrywać się z rokiem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy sfinansowanie udziału w rozmowach handlowych na terenie Chin generuje przychód ze świadczeń nieodpłatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy spółka może odliczyć podatek naliczony od refakturowanych usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy uczestnik turnusu rehabilitacyjnego jest pacjentem szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy wobec dłużnika alimentacyjnego można prowadzić dalsze postępowanie w celu spłaty zadłużenia z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy w przypadku naliczania opłaty za usługi wodne liczy się pierwszy odbiornik wód opadowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy zapłata zaległych składek ZUS za pracownika generuje po jego stronie przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy za pracę w święto należy wypłacić dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy zastosowanie podstawowego systemu czasu pracy dla palaczy jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy z nauczycielką można przedłużyć umowę do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jakie dokumenty medyczne od 1 stycznia 2019 r. muszą być prowadzone w postaci elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jakie są zasady stosowania produktu ubocznego - osadów z mycia i czyszczenia buraków?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jakie składniki wynagrodzenia powinny zostać uwzględnione w podstawie odprawy emerytalnej nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Młodecki Marek | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą rozwiązanie spółki cywilnej i podział jej majątku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaki jest zakres obowiązków dyrektora szkoły, który nie jest nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaki wystąpi rodzaj zabudowy, jeśli rolnik zbuduje garaż na terenie działki, gdzie posiada budynek mieszkalny, budynki gospodarcze i usługowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Jak odliczyć VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją, jeśli minęły trzy miesiące od dnia otrzymania faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak policzyć dochód do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak powinien zostać opodatkowany wynajem lokalu niemieszkalnego wprowadzonego do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak powinna wyglądać faktura wystawiona przez podatnika świadczącego usługi budowlane za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego dla nauczyciela, który przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela, który pełni jednocześnie funkcję kierowniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak w praktyce powinno funkcjonować podpisanie e-sprawozdania za 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Pod jakim kodem zaklasyfikować odpady pochodzące z czyszczenia utwardzonego placu przedsiębiorstwa X?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jakich pozycjach w zaświadczeniu ZUS Z3 należy wykazać poszczególne składniki wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć średnią liczbę godzin ponadwymiarowych przypadających na etat nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób należy ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego przysługujący nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

W jaki sposób należy zmienić stanowisko starszego woźnego na robotnika gospodarczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne