Questions and answers

Jak obliczyć dochód uzyskany z tytułu zasiłku macierzyńskiego w okresie zasiłkowym 2017/2018?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jak poprawnie wyliczyć należny podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak powinien postąpić pracodawca w przypadku, gdy przetwarza on dane osobowe pracownika bez jego zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Kiedy istnieje obowiązek sporządzenia dodatkowej dokumentacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy natępuje dopuszczenie do pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Kto ma dokonać nasadzeń, jeżeli zmiana właściciela drogi nie została wpisana do księgi wieczystej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kto powinien utrzymywać chodnik przylegający do drogi będącej w zarządzie powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Od kiedy można przyznać wnioskodawczyni zasiłek rodzinny oraz świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jakim miesiącu powstanie przychód z wynajmu pomieszczeń biurowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy dokonać rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie wychowania przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Piszko Agata | Nieaktualne

W jaki sposób należy ująć w księgach rachunkowych odprawę pośmiertną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć w VAT sprzedaż produktów na rzecz osób fizycznych z częściową refundacją NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W którym momencie należy wystawić tytuł wykonawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Za jaki czas żądać zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Co oznacza pojęcie „Ukończone formy doskonalenia zawodowego nauczycieli"?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy adoptowany syn, który został wydziedziczony powinien partycypować w kosztach pobytu swojej matki w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy dodatek wyrównawczy należy uwzględnić przy naliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy działania nauczyciela jako radnego są podstawą do przyznania do dodatku motywacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy koszty przekształcenia spółki cywilnej w komandytową mogą stanowić koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można skierować na pobyt całodobowy w środowiskowym domu samopomocy na czas dłuższy niż 1 rok kalendarzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy można zastosować ulgę za złe długi z części nieuregulowanej przez zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy najemca może na wynajmowanej hali zainstalować piec nadmuchowy 35 KW do jej ogrzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy należy pracownikowi dać porozumienie zmieniające umowę o pracę w części dotyczącej okresu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy zapłacić podatek od nieruchomości za grunt pod służebnością przesyłu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nastąpiły zmiany w przepisach o czasie przechowywania dokumentów za rok, w którym firma poniosła stratę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy niezrealizowanie bonu na świadczenie 500+ powoduje zmianę decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy odsetki od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów stanowią koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy pobieranie przez 5 lat zasiłku dla opiekuna jest podstawą do uzyskania uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy podatnik prowadzący KPiR może amortyzować wartość nowej wersji oprogramowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy powykonawczo należy przebieg zewnętrznej kanalizacji oraz wody uzgodnić w ZUDP?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu, którego nie wykorzystał u poprzedniego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy projektowana ubojnia drobiu wymaga uzgodnienia z powiatowym lekarzem weterynarii przed wydaniem pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy przed zawarciem porozumienia administracyjno-prawnego wymagane jest zatwierdzenie uchwałą przez radę gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy przekazanie kapitału zapasowego na ZFŚS może generować koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przekazanie zysku na kapitał rezerwowy podlega prezentacji w rocznym zeznaniu podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przekwalifikowanie gruntu z terenów kolejowych skutkuje utratą zwolnienia z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy reklamowanie burmistrza przedłuża się automatycznie wraz z wyborem na kolejną kadencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy rekolekcje mogą być podstawą zwolnienia katechety z zajęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy spółka powinna wprowadzić nieodpłatnie otrzymane urządzenie do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy studnia, która powstała ponad 20 lat temu podlega legalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy uczeń przechodzący z klasy I technikum może być przyjęty do klasy I liceum ogólnokształcącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne