Questions and answers

Czy konieczne jest stosowanie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu do gabinetów weterynaryjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy korekta składki na ZUS powoduje zwrot dofinansowania do PFRON wraz z odsetkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Czy można uznać referencje, obejmujące wykonaną usługę, która dopiero ewentualnie będzie miała miejsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy można wybudować 2 wiaty w odległości od okapu dachu do granicy działki równej 0.5 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy można wyznaczyć pracownika szkoły do wykonywania zadań i obowiązków bezpieczeństwa i higieny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy na dzień wykreślenia uczniowskiego klubu sportowego należy sporządzić sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy należy zawrzeć umowę z osobami zobowiązanymi do ponoszenia odpłatności za DPS na podstawie art. 103 ust. 2 u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy osobie zatrudnionej na okres próbny należy się odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca może ograniczyć refundację kosztów okularów do pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy praktyki stomatologicznej dotyczy obowiązek do prowadzenia historii choroby w postaci elektronicznej od 1 stycznia 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy prowadzony przez IOD audyt bezpieczeństwa informacji winien również obejmować audytora wewnętrznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy przepisy ograniczają stosowanie azotu w zbiornikach pod ciśnieniem w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy regulamin pracy może być podpisany przez prezesa zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy regulamin ZFŚS może uzależniać przyznawanie świadczeń od różnych progów dochodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy starosta powinien decyzją odmówić zmiany w uproszczonym planie urządzenia lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy w postanowieniu o uzupełnieniu organ może żądać od inwestora przedstawienia dokumentu, z którego wynika istniejąca funkcja budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy w przypadku nieuregulowania faktury zaliczkowej, zasadne jest wystawienie faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy wybudowanie pokojów nad garażem jest nadbudową czy rozbudową budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy wydzierżawienie nieruchomości przez samorządową instytucję kultury wymaga zastosowania procedury przetargowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy w związku ze spóźnieniem do pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zakup telefonu z UE przez lekarza rodzi jakieś konsekwencje podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy z pracownikiem niepełnosprawnym można zawrzeć kolejną umowę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy z pracownikiem obsługi dyrektor szkoły może zawrzeć trzecią umowę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Gdzie spółka powinna wykazywać sprzedaż samochodów po okresie najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jaka powinna być podstawa prawna decyzji zmieniającej w sprawie zasiłków rodzinnych z dodatkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jaką wybrać formę opodatkowania dla Studia tatuażu sklasyfikowanego wg PKD 96.09.Z?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak do celów podatkowych należy traktować zatrudnionego przez szkołę studenta z Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć transakcję między trzema podmiotami VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć usługę transportową, w której uczestniczą państwa UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć wręczenie nagród laureatom konkursów na akcji promocyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy rozpatrywać powierzchnię użytkową w przeliczeniu na ilość miejsc postojowych w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Jak należy załatwić sprawę w odniesieniu do pozostałych terminów zawartych w decyzji na wycinkę drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak obliczyć wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak przekazać nieodpłatnie przyłącze wodociągowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę za najem mieszkania dla prezesa spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zaksięgować zakup przez spółkę gminną działki, która będzie następnie uzbrojona i odsprzedana?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy wystawić fakturę, gdy otrzymano przedpłatę w listopadzie, a towar wysłano w grudniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kto jest administratorem danych osobowych nauczyciela zatrudnionego w publicznej szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Od kiedy stronie przysługuje świadczenie wychowawcze na starsze dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne