Pytania i odpowiedzi

Jak oznaczyć na terenie zakładu pracy miejsca, w których może występować tlenek węgla?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy na ustawienie zasieków na materiały sypkie oraz samonośnej wagi elektronicznej jest wymagane pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Jaki kierunek rekultywacji powinien posiadać Zakład, żeby móc prowadzić odzysk odpadów w kopalni odkrywkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Jakie przepisy prawne regulują obligatoryjne podwyżki inflacyjne dla pracowników sfery budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Na jakiej podstawie organ może żądać od inwestora aktualnej mapy do celów projektowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Jak zawrzeć poprawnie umowę darowizny na rzecz gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą darowizna nieruchomości wraz z gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jak rozliczać koszty związane z nabyciem towaru handlowego w leasingu finansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy osoba poniżej 26 lat zatrudniona przez pracodawcę na podstawie stażu absolwenckiego będzie zwolniona z podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zatrzymana zaliczka stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

W jaki sposób zmienić pozwolenie na budowę, jeżeli inwestor zgubił dziennik budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak należy obliczyć odsetki za zwłokę w zapłacie zaliczki za grudzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaka kwota wolna od potrąceń będzie obowiązywała w przypadku pracowników korzystających z zerowego PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak konsorcjum (polski podwykonawca i polski wykonawca) rozliczy kontrakt budowlany w Estonii?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy jeśli podatnik nie ma zgłoszonego żadnego rachunku bankowego, to trafi na białą listę podatników?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy umocnienie koryta rowu należy traktować jako przebudowę urządzenia wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy pracodawca może w regulaminie wynagradzania różnicować okresy, z których jest ustalana podstawa urlopowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Kto powinien zawierać umowy z nowymi pracownikami szkoły w przypadku zmiany dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Których pracowników Centrum Usług Wspólnych należy ujmować w Systemie Informacji Oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak rozliczyć korektę faktury w przypadku, gdy dotarła ona do podmiotu, który zakończył działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kto wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis danych przetwarzanych w rejestrze PESEL?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Wilk Jakub | Nieaktualne

Jak zorganizować i rozliczyć żywienie dzieci w szkole podstawowej, która zlokalizowana jest w dwóch budynkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak długo należy przechowywać dokumenty dotyczące PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w umowie o pracę można wpisać nauczycielowi stanowisko: nauczyciel wspomagający?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Pod jakim kodem zakwalifikować powstały popiół ze spalania trocin oraz kory uznanych za produkty uboczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć odsetki za sprzedaż domu w 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy kwota z końcowej faktury VAT powinna być w pierwszej kolejności obciążona należnym roszczeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy można wznowić postępowanie w sprawie zmiany sposobu użytkowania zrealizowanej na podstawie zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy błąd zamawiającego w postaci sprzecznych komunikatów odnośnie formy komunikacji, może obciążać wykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy modernizację instalacji elektrycznej można ująć bezpośrednio w kosztach w okresie ich poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy wystarczy mailowo poinformować pracowników o zasadach organizowanego konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy moc kotłów szczytowych należy dodać do mocy zmodernizowanych kotłów istniejących?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy rodzic powinien dokonać korekty VAT w związku z darowizną inwestycji w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak długo firma szkoleniowa musi przechowywać dane związane z przeprowadzonymi dla innych podmiotów szkoleniami BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Do kogo wysłać postanowienie o podjęciu postępowania, jeśli zmienili się właściciele działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy wybierając nowe zasady rozliczania transakcji powiązanych podatnik zwolniony jest z obowiązków dokumentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne