Questions and answers

Czy członkowi rady nadzorczej spółki komunalnej należy się wynagrodzenie za czas choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak w dokumentacji pedagogicznej zapisywać strajk nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Na jakiej podstawie wypłacić jednorazowe wynagrodzenie z okazji jubileuszu firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy rozliczeniu nadpłaty w poczet wystawionej faktury w imporcie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż samochodów ciężarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy na bieżąco ujmować w księgach rachunkowych wydatki związane z wdrożeniem oprogramowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Jak rozliczać najem w przypadku współwłasności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jakie pomyłki można uznać za błąd małej wagi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy paliwo do samochodu firmowego który jest w trakcie remontu można zaliczyć do kosztów bieżących?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jakim czasie pracownik powinien odbyć pierwsze szkolenie okresowe bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak powinna się przedstawiać reprezentacja na zgromadzeniu wspólników jeżeli drugim wspólnikiem jest spółka?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak rozliczać dochody zagraniczne, gdy brak jest dokumentów rozliczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaka jest różnica pomiędzy wstępnym a ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak wysoki płot można budować?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy prawidłowe jest wystawienie w czasie trwania hospitalizacji recepty na lek, który ma być stosowany dopiero po jej zakończeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jakie są wymagania dla uruchomienia w restauracji typu "kebab" pieca węglowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy realizacja wydatku inwestycyjnego z paragrafu 4300 i księgowanie u dysponenta II stopnia jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Majchrzak Marcin | Aktualne

Czy na czas pobytu w sanatorium dyrektor szkoły powinien wziąć urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy od kryterium dochodowego odjąć dochód z gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy zarządca powinien zapewnić poprzednio funkcjonujący zjazd z drogi leśnej gruntowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jak rozliczyć cudzoziemca zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wykonawca robót (firma zewnętrzna) jest stroną w postępowaniu administracyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Jaki kurs zastosować do wyceny wartości towaru przyjętego na magazyn przeznaczonego do odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak potraktować migrację serwerów do spółki-matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak rozliczyć udział pracowników w konferencji w Portugalii?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy oddelegowany pracownik zachowa polską rezydencję podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca powinien taki skan wydać?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Jakubik Mateusz | Aktualne

Czy wystosować pisemne wezwanie do przedłożenia zaświadczenia ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak poprawić błąd w księgowaniu dotyczący zapisów leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak postąpić jeżeli spółka zakłada dodatkowy sklep o przedłużonych godzinach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Co powinna zawierać Informacja o warunkach zatrudnienia handlowca zatrudnionego w systemie pracy w domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy możliwe jest na terenie zieleni izolacyjnej stworzyć pole do gry w paintballa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Kto jest obowiązany do zapłaty opłaty przekształceniowej za 2019 r. w przypadku zbycia nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

W jakiej odległości będzie można wybudować dom po 16.07.2019 r., jeśli w pobliżu znajduje się farma wiatrowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy należy wypłacić świadczenie za miesiąc kwiecień 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczać urlop pracownika na pół etatu przy zmianie rozkładu dni pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak powinien rozliczyć się z urzędem skarbowym podatnik, który nie otrzymał PIT-11 od płatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy przejazdy taksówką można udokumentować w PKPiR dowodem wewnętrznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zawilec jest pod ochroną i należy uzyskać odstępstwo od zakazu niszczenia roślin od RDOŚ?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne