Questions and answers

Czy rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie powołanie społecznego inspektora pracy w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy rozwiązanie umowy może nastąpić w dniu wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielką może nastąpić w dniu wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy student z Danii powinien rozliczyć się z dochodu w Danii czy w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy uznać przychód wykonawcy za przychód z działalności wykonywanej osobiście?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy wszyscy pracownicy szkoły podstawowej powinni posiadać aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jaka ilość urlopu przysługuje dyrektorowi szkoły, który jest zatrudniony jako menadżer szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jakie dokumenty podmioty lecznicze muszą od 1 stycznia 2019 r. prowadzić w postaci elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jak klasyfikować wg KŚT samochód pompogruszkę, czyli betonomieszarkę z pompą do betonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć organizację spotkań kulturalno-oświatowych nauczycieli w ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak powinny być nazwane stanowiska sprzątaczek według obowiązujących przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć kwotę do zapłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jak wygląda i jak będzie wyglądał w technikum podział na grupy zajęć realizowanych w kształceniu zawodowym praktycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak zakwalifikować fundament pod zbiornik na gaz i wg jakiej stawki go amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kto prowadzi nadzór nad hotelami dla zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Od kiedy można zawierać z Ministrem Zdrowia umowy dotyczące finansowania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

W jakim terminie pracodawca powinien poinformować o warunkach zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W jaki sposób należy prawidłowo naliczyć urlop dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Co może zrobić starosta w przypadku nieustalenia sprawców wycięcia drzew przez organy ścigania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Co można opłacać składki na dodatkowe ubezpieczenie z zajętego przez komornika konta pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Co zrobić gdy pozwolenie zintegrowane zostało uchylone przez samorządowe kolegium odwoławcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy filtry z odkurzacza technicznego można wyrzucać do odpadów zmieszanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy jest możliwość obniżenia czynszu za dzierżawę gruntu przeznaczonego na uprawę warzyw i owoców?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy karta pobytu uprawnia do wykonywania pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy koszty zapłacone przez komandytariusza mogą być kosztami podatkowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy miejsce, do którego nie ma bezpośredniego dostępu można uznać za miejsce parkingowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy można zwolnić z obowiązku odbywania służby przygotowawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy przekazać informację w zakresie przechowywania akt osobowych w przypadku wydania świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy organ podatkowy zwróci nadpłatę podatku dochodowego zlikwidowanej spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik może odmówić przeniesienie do innej pracy w związku z orzeczeniem lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy przepisy nakładają na pakującego obowiązek zamieszczania na opakowaniu zbiorczym informacji o jego wadze?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy usunięcie 25 sztuk topoli można nazwać zabiegiem pielęgnacyjnym na terenie zieleni i zwolnić z opłat?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy w planie miejscowym można ustalić zakaz podziału nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy ziemię przewożoną przy budowie drogi ekspresowej należy traktować jako odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Ile będzie wynosił wymiar urlopu rodzicielskiego nauczycielki, która wnioskuje o szybszy powrót do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jakie akty prawne regulują pracę oczyszczalni ścieków zajmującą się przeróbką osadów poprzez kompostowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jakie konsekwencje grożą przedsiębiorcy który nie wystawie dokumentu pomimo złożenia wniosku o DPR?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jakie normy obowiązują przy transporcie zespołowym z użyciem schodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2018 r., Piętka Małgorzata | Aktualne