Questions and answers

Czy należy wznowić postępowanie na podstawie art. 145 pkt 5 k.p.a., uchylić decyzje dotychczasowe i wydać nowe w sprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 grudnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy po powrocie z urlopu wychowawczego można zwolnić nauczycielkę, jeśli nie będzie dla niej godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w technikum należy zatrudnić doradcę zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 grudnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy za okres zastępowania innego nauczyciela należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 grudnia 2018 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Jakie dane należy zastosować przy wypłacaniu subwencji oświatowej na kolejny rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak prawidłowo trzeba nazwać szkołę policealną dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Kiedy komornik powinien poinformować organ wypłacający świadczenia z FA, że egzekucja alimentów jest skuteczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy należy dokonać wyrównania wysokości świadczenia alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczyć godziny w ramowym planie nauczania liceum i technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 grudnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy utworzyć grupy dzieci uczących się etyki w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 grudnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy do zastosowania stawki 0% przy WDT wymagany jest potwierdzony podpisem odbiorcy komplet dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można na jednej fakturze zafakturować towar wyprodukowany w SSE oraz pozastrefowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy należy prowadzić miesięczną ewidencję przepracowanych godzin dla prokurenta tak jak dla umów zleceń?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy od nowego roku zmienią się stawki VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracownik socjalny może być przeniesiony na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy rolnik może magazynować wysłodki z buraków na terenie swojej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy rolnik może wyciąć drzewo na granicy działki swojego pola na zgłoszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy stronie przysługuje prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy wykonanie prototypu gabloty na rzecz kontrahenta niemieckiego podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zawarcie umowy zlecenie wyklucza prawo do SZO?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jakie kary mogą zostać nałożone na przedsiębiorce mającego pozwolenia sektorowe zamiast wymaganego zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2018 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Jakie obowiązki będą ciążyć na spółce w krajach świadczenia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jak należy zmienić akt mianowania nauczyciela, któremu od nowego roku szkolnego zmienia się stopień awansu zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak przeliczyć kurs euro w związku z tym, że 12.11.2018 r. był dniem wolnym, ale NBP ogłosił tego dnia kursy walut?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć nabycie towaru udokumentowane fakturą z niemieckim VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Komu powinien wystawić fakturę tymczasowy pełnomocnik szczególny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Od kiedy zmienić wysokość opłaty mieszkańca DPS w związku ze zmianą jego dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jakim wymiarze przysługuje pracownikowi urlop wypoczynkowy u pracodawcy zatrudniającego go od 22.11.2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

W jaki sposób OPS powinien zareagować na agresję podopiecznego podczas świadczenia usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy budynki w zabudowie szeregowej na różnych działkach można traktować jako jedno?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2018 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy dochody z umowy zlecenia uwzględnia się w Pit-11 za 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy eksport towarów do kraju trzeciego, za pośrednictwem przewoźnika z UE to usługa transportu międzynarodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy możliwe jest umorzenie należności z FA, jeśli zadłużenie jest w innej gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy można odliczać podatek VAT z faktur dotyczących projektów unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można odliczyć 100% podatku VAT od paliwa do koparki, która nie jest zarejestrowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który podlega ochronie przedemerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2018 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy nagroda jubileuszowa jest zwolniona ze składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy należy przeliczyć dochody w związku ze zmianą składu rodziny i uchylić decyzję na pierwsze dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy podmiot wykonujący działalność leczniczą podlega wpisowi do rejestru w zw. z wytwarzaniem odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Do którego dnia należy zapłacić podatek wynikający z PIT-36L?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka powinna być szerokość zjazdu indywidualnego, jeśli po drodze porusza się ciężki sprzęt rolniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2018 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Jakie uprawnienia powinien posiadać operator lasera?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć koszty utrzymania pracownika oddelegowanego do innego państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć zwrot kosztów w ramach Programu Wspierającego Działania Marketingowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne