Questions and answers

Czy podmiot leczniczy może realizować usługę komercyjną zawierającą inne elementy niż koszt zakupu szczepionki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy pracownik powinien wykazywać w rozliczeniu delegacji wydatki pokryte kartą firmową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik wykonujący telepracę na podstawie umowy o telepracę jest procesorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy specjalista ds. bhp może innemu specjaliście do tych samych spraw, przeprowadzić instruktaż stanowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy szkoła może rozliczyć dotację z roku 2017 jako koszt roku 2016 z tytułu remontu instalacji centralnego ogrzewania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Lachiewicz Wojciech | Nieaktualne

Czy telefony zakupione w promocyjnej cenie można ujmować w cenie w wartości rynkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy wartość wykonanej koncepcji może stanowić część składową docelowego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy w kontaktach z ZUS-em przedsiębiorca może skorzystać z instytucji prawnej czynnego żalu albo z podobnej procedury?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy w obecnym stanie prawnym uprawnione będzie ponowne wnioskowanie o odprowadzanie ścieków do ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy w obecnym stanie prawnym wykonanie ogrodzenia działki budowlanej wymaga jakichkolwiek zgód administracyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy w przypadku instalacji jaką jest myjnia automatyczna wymagane jest zrobienie zgłoszenia do urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy w sytuacji hodowli brojlerów można produkcję w toku pozostawić na koncie 580?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy wynajem mieszkania firmie, która wykorzystuje je na wynajem krótkoterminowy jest opodatkowany VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Do jakiej kategorii obiektu budowlanego należy zaliczyć zabytkowy wiatrak kożlak?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Gdzie pracownik rumuński powinien podlegać składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawką amortyzować zakupiony do gabinetu dietetycznego Biorezonansowy Skaner Diagnostyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usługi wycinki drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak długo potencjalny pracodawca może przechowywać dane kandydatów do pracy po zakończonym procesie rekrutacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wystąpią przy cesji pożyczki między wspólnikami spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki w VAT (import usług) ma sytuacja, że amerykański podatnik wykazał polski VAT na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakim podatkiem opodatkować umowę zlecenia wykonywaną przez cudzoziemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak instytucja kultury powinna zaksięgować zakup butelek piwa przeznaczonych dla artystów grających koncert?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczać faktury zapłacone po rezygnacji z rozliczania metodą kasową VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak obliczyć urlop wypoczynkowy dla nauczyciela zatrudnionego w placówce nieferyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak powinien postąpić starosta w przypadku braków formalnych podania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać przeksięgowanie zaliczki jeżeli klient zrezygnował z kupna towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć import usług, który miał miejsce podczas zawieszenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować wpłaconą zaliczkę dostawcy na krzesła?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak rozliczać wynagrodzenie członka zarządu zatrudnionego na podstawie powołania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ująć koszt praw autorskich w związku z organizacją kampanii reklamowej w internecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Jak wyliczyć urlop wypoczynkowy za 2017 r. i 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jak zaewidencjonować udziały zakupione przez polską spółce w spółce zagranicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kiedy firma może pełnić rolę pośrednika w obrocie odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Kiedy konieczna jest zmiana numeru porządkowego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług związanych z górnictwem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Na jakiej podstawie prawnej z pracy może odejść na emeryturę nauczyciel posiadający 20 lat pracy przy tablicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Na jakiej podstawie w związku z kradzieżą można zwolnić pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jakim terminie należy złożyć oświadczenie w sprawie zmiany formy opodatkowania w 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jakim terminie powinno nastąpić zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości w formie postanowienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

W jaki sposób prowadzić dokumentację pracowniczą prezesa, który w spółce z o.o.jest również pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób ująć w księdze przychodów i rozchodów wartość składki za ubezpieczenie samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób zmienić treść umowy o pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

W którym momencie spółka powinna wyksięgować z ewidencji budynek garażu oraz grunty sprzedawane w przetargu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zmniejszyć uzupełniane godziny w ciągu roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Na jakiej podstawie według obowiązujący przepisów należy zaszeregować stanowiska obsługowe przedszkoli?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób należy wyliczyć nadwyżkę paliwa w autobusie celem jego inwentaryzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Z jaką datą należy wyrównać wynagrodzenie nauczycielowi, który ukończył studia II stopnia po zawarciu umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Z jakimi związki zawodowymi należy uzgodnić regulamin wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy likwidacja gimnazjum specjalnego przez wygaszenie z mocy prawa wymaga zawiadomienia rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy wznowić postępowanie na podstawie art. 145 pkt 5 k.p.a., uchylić decyzje dotychczasowe i wydać nowe w sprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 grudnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy po powrocie z urlopu wychowawczego można zwolnić nauczycielkę, jeśli nie będzie dla niej godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne