Questions and answers

Czy w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych można mówić o kwotach nieistotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2018 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy wydatek na nabycie biletu dla przedstawiciela firmy może zostać zaliczony do kosztu uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2018 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować zwrot kosztu zakupu środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakich uprawień wymaga obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2018 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć, ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w placówce feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób można skreślić z listy uczniów chłopca, który bardzo często opuszcza zajęcia szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Za ile dni należy wypłacić ekwiwalent urlopowy dla nauczyciela przechodzącego na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy należy wypłacić wynagrodzenie za cały okres zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy niewykorzystany w roku bieżącym urlop weterana przechodzi na rok następny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy podatnik powinien sporządzić opis zgodności warunków, gdy nie może uzyskać danych do analizy porównawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracodawca ma prawo do odmowy powrotu do pracy przed końcem wcześniej wnioskowanego urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy przedsiębiorca powinien skorygować wpłacane zaliczki z PIT-8ar na PIT-4?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy za grudzień należy naliczyć wynagrodzenie za prace?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jakie składniki wynagrodzenia i jaki czas pracy powinien być brany do wyliczenia wynagrodzenia za nadgodzinę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jakie zmiany we wpisie do ewidencji powinni wprowadzić dyrektorzy placówek niepublicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak pracodawca może odzyskać nienależnie pobraną z konta kwotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2018 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jak wyliczyć premię prezesa zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Kiedy organ może wezwać do przedłożenia wyników pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2018 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

W jaki sposób należy zatrudnić nauczycielkę powracającą z urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób obliczyć dochód do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy aport wierzytelności odsetkowej wspólnik rozliczy samodzielnie w ramach zysków kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy delegacja jest dla zleceniobiorcy kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje pracownikowi zatrudnionemu do pracy sezonowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy dyrektor prowadzący samochód służbowy powinien przejść badania psychotechniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy energia elektryczna oraz czynsz do wspólnoty mieszkaniowej zwiększają wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy koszt nabycia prawa do domeny jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy koszt wydruku kart prezentowych powinien być sfinansowany ze środków ZFSS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy koszty poniesione przez spółkę, która komercyjnie wynajmuje pokoje są w całości KUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy koszty uzyskania przychodów należy przeliczać po kursie z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy kwota VAT może zostać zaliczona do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy matce przysługuje świadczenie wychowawcze na dzieci umieszczone u ojca za grudzień 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy można zaliczyć do kosztów podatkowych nieopłacone raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy należy poinformować nauczyciela o rozwiązaniu stosunku pracy, przez który straci dodatki do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczycielowi będzie należał się ekwiwalent za urlop za niecały miesiąc pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy nauczycielowi należą się świadczenia z ZFŚS szkoły, w której przeszedł na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy polski zakład austriackiego rezydenta jest opodatkowany w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy po otrzymaniu emerytury pracownik staje się emerytem podlegającym pod ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy postępowanie spółki jest prawidłowe w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy praca asystentki stomatologicznej jest kwalifikowana jako praca w szczególnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownik zachowa prawo do urlopu rodzicielskiego w przypadku przerwaniu tego urlopu na swój wniosek?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy premia świąteczna podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy przepisy regulują jak zorganizować stanowiska pracy dla osób wykonujących kontrolę urządzeń elektrycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie powołanie społecznego inspektora pracy w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy rozwiązanie umowy może nastąpić w dniu wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 grudnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne