Questions and answers

Czy jeden rolnik może posiadać trzy zagrody rolnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy pomoc w gospodarstwie rodziców w czasie wakacji można zaliczyć do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy pracodawca może odstąpić od przeprowadzania pomiarów dla substancji sklasyfikowanej jako H351?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy pracodawca może obciążyć kierowcę za uszkodzenie pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracodawca może wysłać pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę pocztą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Komu przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

W jaki sposób ustalić rozkład czasu pracy radcy prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy dyrektor jednostki budżetowej może podpisywać do wypłaty świadczenia dla siebie z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do gazet i czasopism?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na jakiej podstawie prawnej dyrektor szkoły przenosi nauczyciela przedszkola do pracy do innej grupy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy wykonywanie zadań z zakresu służby BHP może stanowić świadczenie usług w zakresie doradztwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak prawidło wypełnić część J zeznania PIT-36L?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co dyrektor szkoły może zrobić z nauczycielem, który nie wyraża zgody na zmianę stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak potraktować na gruncie VAT zakup materiałów w Niemczech, które są odsprzedawane również w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć podnajem między komandytariuszem a spółką komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy można odmówić biegłemu rewidentowi dostępu do dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy sekretarz gminy może być członkiem komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w poradni psychologiczno-pedagogicznej może być ustalony dzień wolny dla wszystkich pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy należy pomniejszyć świadczenie rodzicielskie o pobierany przez stronę zasiłek dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy wykonanie usługi pokazu florystycznego wykluczy podatnika z ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

W jakich przypadkach należy zawrzeć z nauczycielem umowę o pracę na podstawie przepisów ustawy Kodeks pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy można przyznać świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy zasiłek celowy na pokrycie strat w wyniku klęski żywiołowej jest nienależnie pobrany?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy należy naliczyć opłatę za wycinkę drzew z pasa drogowego drogi wewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy opinie dot. projektu organizacji ruchu powinny być wystawione na wnioskodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy organ może zażądać potwierdzenia, że pianka i owata mają spełniać wymagania produktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy generalny wykonawca może odliczyć VAT z otrzymanej refaktury od inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy pobiera się opłatę skarbową od budowy sieci światłowodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy jest przepis określający szerokość przejścia - "szlaku komunikacyjnego" w sklepie/supermarkecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Do jakiej kategorii budynków pod względem bezpieczeństwa pożarowego zalicza się budynki gospodarcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy do usunięcia drzew konieczne jest uzyskanie zgody współmałżonków członków spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaki jest obszar oddziaływania zbiornika na nieczystości ciekłe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Ile powinna wynosić odległość zbiornika na nieczystości ciekłe od granicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy należy rozpatrzyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, który został złożony po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2019 r., Piszko Agata | Aktualne