Questions and answers

Czy przedsiębiorca może pozbywać się lodówek z freonami?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo wystawić duplikat świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Jak poprawnie przypisać kodu zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy uczelnia może przekazać zużyte świetlówki sprzedawcy, jeżeli nie posiada on wpisu w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Kogo dotyczy obowiązek w zakresie korzystania z centralnego rejestru faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie podróże pracownika można zakwalifiować do podróży służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy otrzymanie środków pieniężnych z tytułu braku załadunku od kontrahenta z UE podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy wykazać wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu, jeśli podatek należny zostanie wpłacony z opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Które formularze sprawozdań jednostki budżetowe powinny opublikować w BIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Majchrzak Marcin | Aktualne

Czy można zawrzeć umowę o pracę z obcokrajowcem z Ukrainy, jeżeli nie posiada on pozwolenia na pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jakie kwoty miesięcznie mogą być potrącone z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

W jaki sposób opodatkowany jest komplementariusz (osoba fizyczna) w spółce komandytowo akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki powinien być okres przechowywania umów zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Która gmina będzie właściwa do ponoszenia odpłatności za pobyt dziewczyny w domu samotnej matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy możliwe jest wycofanie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę przez pełnomocnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Racut Maciej | Nieaktualne

Czy jest zasadne wstrzymanie wypłat świadczeń, w związku z prośbą strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy dla studni wywierconej w 1956 r. na potrzeby PGR wydawana była decyzja ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy przeterminowane produkty są odpadami instalacyjnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy jako nawóz można stosować zużyte podłoże po uprawie pieczarek?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy jest podstawa prawna zobowiązująca do wykonania obudowy studni głębinowej wierconej do głębokości ok. 65 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy na świadectwie wpisujemy poziom z języka angielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie pensum powinien mieć nauczyciel przedszkola i oddziału przedszkolnego w grupie mieszanej wiekowo 6 i 5 latków

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo sformułować w regulaminie ZFŚS zapis dotyczący określenia sytuacji socjalnej pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób organ może odnieść się do lokalizacji wiaty, nie będącej lekką konstrukcją?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy można rozwiązać umowę w trybie dyscyplinarnym w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Na kim spoczywa odpowiedzialność w przypadku zarażenia się pracownika czynnikiem biologicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy księgi inwentarzowe powinna prowadzić jednostka obsługiwana czy obsługująca?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy pracownik ma możliwość dowolnego korzystania z uprawnień rodzicielskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne